Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, văn bằng 2

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2 đợt 1 năm 2022 các ngành, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác