Vai trò của người dân trong công tác phòng chống đại dịch Covid – 19

         Đảng, Nhà nước ta xác định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của tất cả cơ quan chức năng và toàn dân. Ý thức và trách nhiệm của người dân là yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

          Thời gian qua cho thấy người dân và chính quyền các cấp đã thực hiện các quy định, biện pháp của nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh một cách nghiêm túc và có hiệu quả như: khai báo y tế, và các thông tin liên quan một cách trung thực, chính xác, thực hiện những biện pháp tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. …nhìn chung người dân chấp hành nghiêm túc những quy định của các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch bệnh.

           Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm các quy định của nhà nước, không chấp hành những khuyến cáo của ngành Y tế như: Vượt biên, nhập cảnh trái phép, một số đối tượng tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép, đây là điều vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao để dịch bệnh xâm nhập vào nước ta. Cùng với đó các hành vi thiếu trách nhiệm khi khai báo y tế, trốn cách ly, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tất cả những hành vi trên đều vi phạm các quy định của các cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng công tác phòng chống dịch bệnh của đất nước. Thực tế đã cho thấy chỉ cần một vài cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch sẽ gây ra hậu quả vô cùng nặng nề, gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

          Đại dịch Covid – 19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng của người dân, sự phát triển của đất nước, vì vậy bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, thì ý thức trách nhiệm của người dân đóng vai trò quyết định trong công tác phòng chống, đẩy lùi đại dịch.

                                                                                          Tin bài: Nguyễn Vũ Bình


Bài viết khác