NAUE tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2022- 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

          Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập. Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm các khoa, trưởng phó phòng ban liên quan, Trợ lý Quản lý sinh viên các khoa, các thầy cô là Cố vấn học tập các lớp và các cán bộ phòng CTSV.

TS. Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu bật tầm quan trọng của công tác cố vấn học tập, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cố vấn học tập, đồng thời cũng chỉ ra những bất cập, tồn tại, sự hoạt động chưa đồng đều trong đội ngũ cố vấn học tập trong thời gian qua. Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá và đề xuất những điều chỉnh về quy định quản lý cũng như thay đổi về nhận thức, phương pháp triển khai công tác cố vấn học tập trong toàn Trường.

ThS. Nguyễn Quốc Sơn - Trưởng phòng Công tác sinh viên báo cáo tổng kết công tác CVHT năm 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

          So với năm học trước, ngoài việc đảm bảo chuyên môn hệ thống cố vấn học tập, chất lượng nhân sự đảm nhiệm cố vấn học tập thì việc duy trì hệ thống đánh giá cố vấn học tập cũng được thực hiện tốt, thường xuyên được cập nhật mới trong suốt năm học. Công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ngày càng được nâng cao tính chuyên nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ.

Hầu hết các cố vấn học tập kiêm nhiệm đã đảm nhiệm tốt vai trò của mình trong công tác tư vấn, cung cấp thông tin hướng dẫn sinh viên học tập và chấp hành nội quy, quy chế của khoa và Nhà trường.

          Bên cạnh đó, phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh sinh viên đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể cho công tác cố vấn học tập và triển khai nhiều đợt tập huấn. Các chế độ chính sách luôn được đảm bảo và thực hiện kịp thời cho cá cán bộ làm công tác công vấn học tập.

          Tuy vậy, trong quá trình triển khai công tác cố vấn học tập năm học qua, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An còn một số hạn chế như: Triển khai thông tin đến sinh viên chưa kịp thời, sinh viên chưa được tư vấn, hỗ trợ đầy đủ, việc triển khai đánh giá điểm thưởng cho các cố vấn học tập chưa tương xứng với kết quả công tác, chưa có sự đồng đều giữa các khoa…

ThS. Nguyễn Văn Toàn - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và HTQT phát biểu tại Hội nghị

          Trong năm học tới, để nâng cao công tác cố vấn học tập, các cố vấn học tập cần thường xuyên học tập, nghiên cứu nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định, nội quy của trường về học tập, rèn luyện và công tác sinh viên…Cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị liên quan trong công tác sinh viên để hướng dẫn sinh viên những nội dung, công việc liên quan. Các khoa đào tạo và phòng chức năng cần chủ động xây dựng hệ thống quản lý công tác cố vấn học tập để nâng cao chất lượng và hình thức công tác cố vấn học tập.

TS. Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao giấy khen cho CVHT xuất sắc năm học 2022-2023

        Tại Hội nghị, các đại biểu và các thầy/cô cố vấn học tập đã tham luận phát biểu cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình. Các ý kiến đóng góp cho hoạt động công tác CVHT đã được ban tổ chức ghi nhận, các ý kiến tham luận đã góp phần phát triển hơn cho hoạt động công tác CVHT hiệu quả hơn trong thời gian tới. Các CVHT cùng trực tiếp trao đổi, chia sẻ những vấn đề quan tâm chung đến lãnh đạo nhà trường, từ đó đề xuất những giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

ThS. Trần Thị Lê Na - Khoa Công nghệ thông tin phát biểu tham luận trong Hội nghị

TS. Nguyễn Thị Bích Hằng - Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng phát biểu tham luận trong Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh - Khoa Quản trị kinh doanh phát biểu tham luận trong Hội nghị

ThS. Vương Thị Thúy Hằng - Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư phát biểu tham luận trong Hội nghị

          Tổng kết Hội nghị, TS. Trương Quang Ngân nhấn mạnh quan điểm cố vấn học tập là một trong những nhiệm vụ của giảng viên, bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đánh giá hoạt động cố vấn học tập trong thời gian tới cần được lượng hóa qua tình trạng học tập của sinh viên được tư vấn. Nhận thức đúng, nắm vững các quy định liên quan đến đào tạo, học tập mới mang lại hiệu quả hoạt động cố vấn học tập, góp phần đảm bảo lợi ích và sự thành công cho người học.

Tin bài: Ban truyền thông

 


Bài viết khác