Lịch thi học kỳ 8 đại học khóa 5 ngành thú y

LỊCH THI HỌC KỲ 8 ĐẠI HỌC KHÓA 5 NGÀNH THÚ Y 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Bệnh truyền lây giữa người và ĐV Thú y Ca 2 S Thứ 6 20/05/2022 0.5 Yêu cầu:
2 Bệnh chó mèo Thú y Ca 2 S Thứ 2 23/05/2022 0.5 Giảng viên dạy các môn
3 Bệnh học thuỷ sản Thú y Ca 2 S Thứ 6 27/05/2022 0.5 cung cấp đề cương ôn tập
4 Vệ sinh ATTP NGĐV Thú y Ca 2 S Thứ 2 30/05/2022 0.5  khi đã kết thúc học phần
  Thực tập tốt nghiệp  Thú y K5 Thời gian 16 tuần từ 15/08/2022 đến 5/12/2022
   Khoa Nông lâm ngư lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
      Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 20/05/2022 tại phòng tài chính kế toán
  Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;    ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút             

Bài viết khác