Danh sách giảng viên coi thi đợt 1 kỳ 2 năm học 2021-2022

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI CÁC KHÓA KỲ 2 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021 - 2021 

Từ 01/04/2022 đến 22/04/2022

Ca 1 sáng có mặt:   7 giờ 15 phút   ;  Ca 2 sáng có mặt:   8h45 phút. Ca 1  chiều có mặt: 13 giờ 30 phút, ca 2 có mặt 15 giờ 15 phút

Bấm xem chi tiết tại đây


Bài viết khác