Lớp ĐHLT Lâm học K9 thực tập nghề nghiệp 1

         Thực tập nghề nghiệp là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên ở các trường chuyên nghiệp nói chung và các trường đại học cao đẳng khối ngành kỹ thuật nói riêng, giúp sinh viên củng cố và bổ sung những kiến thức lý thuyết đã học trên lớp, nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thực tế, xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa nhà trường và các doanh nghiệp trên địa bàn theo phương châm "Đào tạo những gì xã hội cần". Bồi dưỡng cho sinh viên lòng yêu nghề, năng lực công tác thực tế để họ nhạy bén và năng động hơn trong quá trình công tác thực tế sau này. Các bạn sinh viên lớp ĐHLT Lâm học  K9 được trải nghiệm thực hành trong môi trường thực tế tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ – Hà Tĩnh vào 2 ngày 14/5/2023 và 15/5/2023 dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Công Trường, TS. Đỗ Ngọc Đài, TS. Võ Thị Dung và ThS. Nguyễn Thị Trà, tổ Trồng trọt – Lâm sinh, khoa Nông Lâm Ngư

TS. Đỗ Ngọc Đài đang hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về cây rừng và cách đo đếm

        Tại đây, sinh viên cần phải hoàn thành nội dung thực tập bao gồm: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ; thực hiện các nội dung tại vườn ươm, lập OTC, đo đếm và thống kê mô tả trữ lượng rừng của mô hình trồng rừng keo.

Sinh viên đang đo đường kính cây và ghi chép số liệu

       Qua đợt thực tập sinh viên đã tiếp cận với các mô hình thực tiễn sản xuất để nâng cao năng lực thực hành chuyên ngành Lâm học, cách phân công công việc một cách khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã tích luỹ thêm kiến thức thực tế rất tốt cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Sau khi thực tập tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Kẻ Gỗ giáo viên đã yêu cầu các nhóm sinh viên nộp báo cáo thực tập về Tổ bộ môn theo đúng tiến độ.

                                    Bài và ảnh: Nguyễn Thị Trà


Bài viết khác