Lớp ĐHLT Lâm Học K7 thực tập nghề nghiệp đợt 1

       Vào 2 ngày 4/6/2022 và 5/6/2022 dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Thị Trà và Nguyễn Hoàng Tiến tổ bộ môn Trồng trọt – Lâm sinh, khoa Nông Lâm Ngư đã tổ chức cho lớp ĐHLT Lâm Học K7 tiến hành thực tập nghề nghiệp 1 tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Tại đây, các sinh viên đã tiến hành đo đếm, thống kê mô tả trữ lượng rừng. Lớp gồm 2 nhóm, mỗi nhóm lập 1 OTC điển hình.

            - Sử dụng thước dây loại 50m để lập OTC có diện tích là 1000 m2 (25m x40m). Một cạnh của OTC được lập song song với đường đồng mức, một cạnh vuông góc với đường đồng mức và khép kín OTC theo định lý Pitago

            - Mỗi OTC thực hiện đo đếm về đặc điểm cấu trúc tầng cây cao, cây tái sinh và cây bụi thảm tươi.

       Một số hình ảnh về điều tra thống kê mô tả trữ lượng rừng:

Sử dụng thước để xác định chiều cao cây
Sử dụng thước xác định đường kính cây

     

Lấy mẫu lõi khoan của cây sống bằng khoan tăng trưởng.
Sử dụng thước dây loại 50m để lập OTC có diện tích 1000 m2

      Qua đợt thực tập sinh viên đã tiếp cận với các mô hình thực tiễn sản xuất để nâng cao năng lực thực hành chuyên ngành Lâm học, cách phân công công việc một cách khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã tích luỹ thêm kiến thức thực tế rất tốt cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Sau khi thực tập tại Vườn Quốc gia Vũ Quang giáo viên đã yêu cầu các nhóm sinh viên viết thu hoạch những kết quả thực tế đã thu nhận được.

Tin bài: Nguyễn Thị Trà


Bài viết khác