Khoa Nông Lâm Ngư tham gia hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành cơ sở thực địa một sức khỏe trong bối cảnh covid _19

        Sáng ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2021, Văn phòng điều phối VOHUN đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành cơ sở thực địa Một sức khỏe trong bối cảnh Covid _19. Hội thảo được kết nối trực tuyến với hơn 179 thành viên và 30 khoa, 24 trường Đại học trên cả nước tham gia. Đại diện phía Trường ĐH Kinh tế Nghệ An tham dự hội thảo gồm 4 giảng viên: TS. Võ Thị Hải Lê – Phó trưởng Khoa Nông Lâm Ngư, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, KS. Trần Thị Cúc, ThS. Châu Thị Tâm.

          Mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) được thành lập ngày 22/11/2011 với sự hỗ trợ bởi USAID/RESPOND, với sự tham gia của 17 Trường và Khoa đào tạo về Y tế, Y tế công cộng, Y học dự phòng, Thú y và Điều dưỡng nhằm thúc đẩy và phát triển khái niệm “Một sức khỏe” tại Việt Nam. Năm 2021, Mạng lưới chào đón thêm các trường đại học thành viên mới gia nhập, nâng tổng số Khoa thành viên lên 30 và tổng số trường Đại học thành viên lên 24.

          Đại học Kinh tế Nghệ An vinh dự trở thành thành viên thứ 21 trong tổng số 24 trường tham gia mạng lưới VOHUN, trong đó, bộ môn Chăn nuôi Thú y là thành phần chủ chốt trong việc tham mưu các kế hoạch xây dựng và phát triển Câu Lạc bộ Một sức khỏe của trường, từ đó gắn kết sinh viên Thú y với các sinh viên trường bạn, nhằm mục đích học hỏi, trao đổi thông tin, đào tạo đội ngũ nhân lực có năng lực cốt lõi Một sức khỏe phục vụ cộng đồng.

          Sau lời phát biểu khai mạc của GS. Lê Thị Hương – Chủ tịch mạng lưới, TS. Phạm Đức Phúc đã giới thiệu về mục tiêu của Hội thảo và khung lý thuyết cơ sở thực địa.

          Cơ sở thực địa là một trong những nội dung quan trọng trong việc duy trì và  phát triển các câu lạc bộ Một sức khỏe, đây cũng được coi là một kênh truyền thông quan trọng giúp giảng viên, sinh viên tuyên truyền tới bà con, người dân cách phòng chống các dịch bệnh động vật, cũng như bệnh lây truyền từ động vật sang người nhất là các dịch bệnh mới nổi, nguy hiểm.

Màn hình chia sẻ của Trường Đại học Cần Thơ

         

Màn hình chia sẻ của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

         Tại Hội thảo đại diện của một số trường như: Đại học Y dược Thái Bình, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm Thái nguyên, Đại học Y dược Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ, Đại học Nông lâm TP HCM... đã chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm quản lý, vận hành cơ sở thực địa của mỗi trường và đưa ra các giải pháp linh hoạt, hiệu quả khi áp dụng cơ sở thực địa, các hoạt động Một sức khỏe lồng ghép vào thực hành, thực tập trong giảng dạy tại trường cho sinh viên trong bối cảnh Covid_19. Một số ý kiến cho rằng, cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý tại cơ sở thực địa; cần phát triển rộng và đa dạng thêm các mô hình, hoạt động tại các thôn, bản trong tỉnh sau khi dịch Covid ổn định. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng, có thể thay thế bằng cách tổ chức các hoạt động theo hình thức online, nhưng cần có các quy định, tiêu chí rõ ràng, cụ thể trong việc kiểm tra đánh giá sinh viên thực hiện tại thực địa.

          Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Phạm Đức Phúc – Giám đốc Văn phòng điều phối VOHUN mong muốn các khoa, trường trong mạng lưới sẽ quản lý và vận hành tốt Cơ sở thực địa Một súc khỏe tại địa phương trong thời điểm Covid _19 một cách hiệu quả thông qua chia sẻ của đại diện các trường.

                                                                                    Tin bài: Nguyễn Thị Thu Hiền


Bài viết khác