Học thuật chuyên đề Chính sách đất đai và chương trình Tam nông giai đoạn 2021-2030 – Tầm nhìn dài hạn

        Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và tăng cường trao đổi chuyên môn giữa các thành viên trong Khoa Nông Lâm Ngư, ngày 25 tháng 5 năm 2022, Tổ Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Nông Lâm Ngư, trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức buổi học thuật chuyên đề: Chính sách đất đai và chương trình Tam nông giai đoạn 2021-2030 – Tầm nhìn dài hạn.

         Buổi học thuật dành được nhiều sự quan tâm của thầy cô giáo trong Khoa Nông Lâm Ngư. Buổi học thuật đã tạo cơ hội cho các giảng viên trong Tổ Bộ môn được trình bày những ý kiến, quan điểm của mình về việc chuyên đề “Chính sách đất đai và chương trình Tam nông giai đoạn 2021-2030 – Tầm nhìn dài hạn”, áp dụng nội dung này vào phục vụ cho công tác giảng dạy các môn học như: Pháp luật đất đai, Bồi thường hỗ trợ tái định cư, Quy hoạch phát triển nông thôn …

Toàn cảnh phòng tổ chức học thuật

        Mở đầu buổi học thuật là thầy giáo Trần Thái Yên đã trình bày nội dung chuyên đề gồm: Chương trình tam nông, chính sách đất đai; Tác động tích cực, hạn chế và nguyên nhân; Một số đề xuất đổi mới chính sách đất đai và Kết luận.

Thầy giáo Trần Thái Yên đang trình bày nội dung học thuật

        Nội dung buổi học thuật đã làm rõ được vấn đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông). Trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục đặt ra một trong các nhiệm vụ trọng tâm, đó là “... đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, chú trọng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới” và ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch để đưa những thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào nông nghiệp, đưa về nông thôn và đưa tới người nông dân.Từ đó có các đề xuất về chính sách đất đai hiện thực hơn để sớm hiện thực hóa mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao (nông nghiệp 4.0), nông thôn 4.0 và những người nông dân 4.0.

        Sau phần trình bày chuyên đề, giảng viên của Khoa đã thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung chuyên đề.

       Sau một thời gian làm việc khẩn trương buổi học thuật về “Chính sách đất đai và chương trình Tam nông giai đoạn 2021-2030 – Tầm nhìn dài hạn” đã kết thúc thành công tốt đẹp. Buổi học thuật đã giúp các thầy cô giáo trong Khoa tìm ra nhiều sáng kiến hay áp dụng vào giảng dạy. Từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng dạy của giảng viên trong Khoa.

                                                                                                           Tin bài: Trần Thái Yên


Bài viết khác