Thông báo tuyển dụng việc làm cho sinh viên

               Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của các công ty, trang trại trong lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y hiện nay, cần tuyển dụng một số vị trí như sau:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM

- Vị trí tuyển dụng:

+ Nhân viên tư vấn kỹ thuật thị trường

+ Nhân viên kỹ thuật tại các trại chăn nuôi công nghiệp

+ Nhân viên kế toán trại

+ Nhân viên bảo trì trại

+ 01 vị trí quản lý trại (yêu cầu đã có kinh nghiệm)

+ 01 vị trí kỹ thuật trưởng (yêu cầu đã có kinh nghiệm)

+ 01 vị trí trưởng khu lợn nái mang thai ( yêu cầu kinh nghiệm)

+ 01 vị trí trưởng khu nái hậu bị (yêu cầu kinh nghiệm)

+ 01 vị trí trưởng khu phối ( yêu cầu kinh nghiệm)

+01 vị trí trưởng khi đẻ (yêu cầu kinh nghiệm)

- Lưu ý:

 tuyển dụng được áp dụng với

+ các sinh viên đã ra trường tìm được việc nhưng có nhu cầu muốn chuyển đổi sang công ty làm việc

+ Sinh viên ra trường nhưng chưa tìm được việc

+ Sinh viên sắp ra trường

+ Các đối tượng đã học chăn nuôi thú y tại địa phương.

-Yêu cầu:

+ đối tượng dự tuyển có mong muốn làm việc lâu dài và nhiệt tình với nghề.

+ Chịu được áp lực công việc

+ Có thể làm việc xa nhà.

+ Sức khỏe tốt.

Làm đơn xin việc theo mẫu tại liên kết:

https://docs.google.com/document/d/1eWLb_xIhmygIl-OTTFf6H7stf31Q7AysGZtknCrG8mc/edit?pref=2&pli=1

- Gửi đơn xin việc qua mail đến: anh.vtv@greenfeed.com.vn

-Phỏng vấn:

+ Thời gian chúng tôi sẽ thông báo đến bạn bằng email sau khi tập hợp đủ số ứng viên mong muốn.

+ Mọi thắc mắc liên hệ: Ms Vân Anh: 0909532703

2. Trang trại lợn nái ngoại Phú Linh – Sơn Tiến – Hương Sơn – Hà Tĩnh:

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật trại

- Số lượng: 02 người

- Yêu cầu:

+ Sinh viên sắp ra trường, đã ra trường chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y.

+ Có mong muốn làm việc lâu dài, chịu đựng được áp lực công việc

+ Sức khỏe tốt

+ Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các trại lợn công nghiệp

- Liên hệ: Ms Xuân: 0988401555

3. Trang trại lợn Thanh Ngọc – Thanh Chương

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật trại

- Số lượng: 02 người

- Yêu cầu:

+ Sinh viên sắp ra trường, đã ra trường chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y.

+ Có mong muốn làm việc lâu dài, chịu đựng được áp lực công việc

+ Sức khỏe tốt

+ Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các trại lợn công nghiệp

- Liên hệ: Mr Thành: 0975296852

4. Trại bò sữa Đức Thọ – Hà Tĩnh

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật trại

- Số lượng: 02 người

- Yêu cầu:

+ Sinh viên sắp ra trường, đã ra trường chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y.

+ Có mong muốn làm việc lâu dài, chịu đựng được áp lực công việc

+ Sức khỏe tốt

+ Ưu tiên các ứng viên mong muốn làm việc lâu dài tại trại bò

- Liên hệ: Mr Sỹ: 0983405243

 


Bài viết khác