Giới thiệu về chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp

1. Ngành đào tạo: Lâm học ; Mã số:   7620201

2. Trình độ đào tạo: Đại học. Thời lượng: 3,5 năm.

3. Số tín chỉ: 125 TC

4. Yêu cầu tiếng anh: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

5. Định hướng mục tiêu: Đào tạo cán bộ tổng hợp về quản lý và xây dựng phát triển tài nguyên rừng trình độ đại học; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Lâm nghiệp.

5.1. Về kiến thức

 - Có kiến thức về quản lý ngành Lâm nghiệp để tổ chức, chỉ đạo các hoạt động quản lý bảo vệ rừng và quản lý kinh tế lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp.

- Có kiến thức vững vàng để điều hành sản xuất Lâm nghiệp như các biện pháp tạo rừng và phương thức xử lý lâm sinh đối với từng loại rừng, phương pháp đánh giá tài nguyên rừng, công tác quy  hoạch  lâm nghiệp và thiết kế sản xuất kinh doanh rừng.

5.2. Về kỹ năng

- Nhận biết được cây rừng, phân loại rừng, phân loại gỗ, áp dụng được các nguyên lý lâm sinh cơ bản trong sinh thái rừng, trồng rừng, chọn giống lâm nghiệp, điều tra, quy hoạch, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp...

- Có khả năng làm công tác thiết kế sản xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án quy hoạch ở cấp vĩ mô, vi mô.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy móc trong đo đạc lâm nghiệp, điều tra rừng, khai thác rừng, quản lý bảo vệ rừng, thiết kế sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học lâm nghiệp.

- Tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như Word, Excel, Powerpoint, Internet, phần mềm thống kê toán học trong lâm nghiệp.

5.3. Về thái độ

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, trung thực, có nếp sống lành mạnh, có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có quan hệ xã hội tốt và đúng mức, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp.

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

6. Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Tốt nghiệp Đại học ngành Lâm nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại: các cơ quan quản lý Nhà nước về Nông – Lâm nghiệp và công nghiệp rừng; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật lâm nghiệp; các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Lâm nghiệp; các Phòng Nông – Lâm huyện, các Trung tâm Khuyến nông – Khuyến Lâm; Ban nông lâm nghiệp cấp xã, tham gia các dự án Lâm nghiêp; các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong sản xuất, kinh doanh Lâm nghiệp.

7. Mô hình liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế: Để gắn kết đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, nhà trường đã liên kết với các đơn vị trong ngành lâm nghiệp nhằm giúp cho sinh viên củng cố lại kiến thức đã học, làm quen với thực tế ngành nghề được đào tạo. Qua đó, sinh viên cũng phát huy được tính sáng tạo, chủ động trong học tập và nghiên cứu, định hướng nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng tay nghề. Do vậy, sinh viên sẽ rất vững vàng về tay nghề khi tiếp cận trong thực tế sản xuất của ngành lâm nghiệp.

          Ngoài ra, sinh viên có thể được đi du học theo chương trình đào tạo của nước ngoài do nhà trường liên kết.  Đây là hình thức đào tạo tiết kiệm chi phí cho các sinh viên mà lại có cơ hội lấy bằng quốc tế.


Bài viết khác