Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai

1. Tên ngành: Kỹ sư Quản lý đất đai

2. Thời lượng đào tạo: 3,5 năm

3. S tín chỉ: 125 TC

4. Yêu cầu tiếng anh: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 theo quy định của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

5. Định hướng mục tiêu

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành quản lý đất đai; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau như viện, trung tâm đo đạc, địa chính các cấp; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đưa ra được kết luận về các vấn đề về pháp luật đất đai, quy hoạch, đo đạc bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô cấp huyện, cấp tỉnh về công tác quản lý đất đai.

6. Triển vọng nghề nghiệp trong tương lai

* Triển vọng về chuyên môn:

- Sử dụng được công nghệ tin học để tổ chức, thực hành đo đạc, biên tập thành lập bản đồ địa chính các loại.

- Lập và xây dựng được dự án quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn, lập và kiểm tra hồ sơ địa chính các loại...

- Thực hiện công tác định giá đất, viết báo cáo định giá, đánh giá đất phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

- Tổng hợp và phân tích được biến động đất đai từ đó dự báo được nhu cầu sử dụng các loại đất, minh họa kết quả quy hoạch đất đai trên bản đồ.

- Sử dụng được phần mềm MicroStation, Famis để thực hiện công tác biên tập, biên vẽ bản đồ, thống kê kiểm kê đất đai.

- Thực hiện công tác nghiên cứu và quản lý hệ sinh thái rừng như đánh giá đất, quy hoạch sử dụng đất, GIS-Viễn thám, mô hình hoá…

- Có năng lực thích nghi tiếp cận các khoa học công nghệ mới phục vụ cho nghề nghiệp, hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

- Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước theo đúng chuyên ngành đã học như: Ngành tài nguyên môi trường từ cấp Trung ương về đến cấp xã; các trung tâm nghiên cứu, giảng viên hoặc cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục.

- Khởi nghiệp: tiếp cận chương trình đào tạo theo hướng giúp người học tự khẳng định bản thân để khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, nhà đất, tài nguyên đất. Lập nghiệp từ chính nghề nghiệp được học, thành lập các doanh nghiệp trong vực quản lý đất đai như: Quy hoạch đất đai, đo đạc khảo sát địa hình, địa chính, đo đạc bản đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thành lập các văn phòng nhà đất, tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn các thủ tục hành chính về đất đai, tham gia thị trường chứng khoán về bất động sản, góp vốn hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực chuyên ngành, quản lý sử dụng đất các nông lâm trường, xây dựng các trang trại để phát triển sản xuất. Thành lập các trung tâm bất động sản, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, nghiên cứu các lĩnh vực về tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu liên quan đến quỹ đất.

7. Mô hình liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế

- Mô hình liên kết đào tạo: “Đào tạo hai trong một” đào tạo lý thuyết tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, đào tạo thực hành tại các đợn vị liên quan (Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp PTNT, Sở Khoa học &  công nghệ, Sở Xây dựng, phòng chuyên ngành có liên quan ở các huyện trên địa bàn Nghệ An) . Đào tạo thực hành tại các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xây dựng Công trình 1, Công ty Bất Động Sản An Phú, Công ty TNHH Á Châu), Học Viện Nông Nghiệp Hà Nội, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Đối với các đơn vị ngoài nước: Trung tâm Viễn thám và  nghiên cứu không gian-CSRSR (Đài loan).

- Hợp tác với Isarel cho sinh viên đi đào tạo và trải nghiệm thực tế.


Bài viết khác