Tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022

 

 

🔥💯🔥 𝐍𝐀𝐔𝐄 𝐇𝐎𝐓 I 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐱𝐞́𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐞̣̂ Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐 (đ𝐨̛̣𝐭 𝟏)

💥 "𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐕𝐚̀𝐧𝐠" cho nhiều thí sinh "𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛" ở NV1 các trường khác.

💥 Ngưỡng đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐱𝐞́𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟑 – 𝟏𝟓 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 (𝑇𝑢̀𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑒𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦: https://naue.edu.vn/.../thong-bao-diem-xet-tuyen-he-dai... )

💥 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐨̣𝐜 ngành hot tại CEA với 𝐦𝐮̛́𝐜 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐲́ - Tại sao lại không?

🥰 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐨̛́ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐱𝐞́𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐀𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 nhé!

♻️ 𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:

📕 Ngành học đa dạng

📒 Học bổng tuyển sinh hấp dẫn

📕 Môi trường học tập thân thiện

📒 Được đi thực tập sinh tại Nhật Bản, Úc, Đan Mạch, Israel…

📕 100% sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm.

📒 Trải nghiệm sinh viên đa dạng, thú vị.

📕 Học phí thấp, phù hợp với điều kiện của gia đình.

♻️ 𝘛𝘩𝘢𝘮 𝘬𝘩𝘢̉𝘰 𝘯𝘨𝘢𝘺 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘴𝘢̀𝘯 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘩𝘰̂̀ 𝘴𝘰̛ 𝘹𝘦́𝘵 𝘵𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 Đ𝘢̣𝘪 𝘩𝘰̣𝘤 𝘒𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘕𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘈𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘪𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘯𝘨𝘢̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̣𝘤 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘥𝘦̂̃ 𝘥𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̛𝘯!

✳️ 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ 𝑵𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝑨𝒏

🔺 𝐌𝐚̃ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠: CEA

✳️ Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: Số 51, Lý Tự Trọng, Ph. Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An.

🔺 𝐂𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://naue.edu.vn/

✳️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐯𝐬 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐎𝐀: 0975 313 755

🔺 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲:

https://forms.gle/i6buD48sYnyd9EMN9

✳️𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐍𝐀𝐔𝐄: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

🔺𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: tuyensinh@naue.edu.vn

✳️ 𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: #naue2022

_💖_𝑵𝑨𝑼𝑬 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒊́ 𝒔𝒊𝒏𝒉 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒙𝒆́𝒕 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 2022_💖_


Bài viết khác