Seminar “Ứng dụng chỉ số đo lường mức độ tập trung trong phân tích cấu trúc thị trường ngành ngân hàng Việt Nam”

          Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023, đồng thời hòa chung với phong trào thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường sinh hoạt chuyên môn trong Nhà trường; ngày 27/09/2022, Bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm tổ chức Seminar với chủ đề “Ứng dụng chỉ số đo lường mức độ tập trung trong phân tích cấu trúc thị trường ngành ngân hàng Việt Namdo Ths.NCS. Hoàng Thị Huyền – Trưởng bộ môn thực hiện.

          Tham dự Seminar gồm có đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Tài chính – Ngân hàng và các giảng viên Bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm.

          Tác giả đã trình bày các nội dung của Seminar bao gồm:

          - Giới thiệu về phạm vi, đối tượng, mục tiêu nghiên cứu.

- Cơ sở lý thuyết về tập trung kinh tế và cấu trúc thị trường.

- Nghiên cứu phương pháp phổ biến trong đo lường mức độ tập trung.

- Vận dụng chỉ số đo lường mức độ tập trung trong phân tích cấu trúc thị trường ngành ngân hàng Việt Nam.

- Từ kết quả nghiên cứu về cấu trúc thị trường ngành ngân hàng, đưa ra đánh giá, kết luận.

Chủ đề Seminar do ThS.NCS. Hoàng Thị Huyền thực hiện

          Nghiên cứu đã tập trung phân tích cấu trúc thị trường cạnh tranh trong ngành ngân hàng thông qua chỉ số đo lường mức độ tập trung là Herfindahl – Hirschman Index (HHI) và chỉ số tập trung thị phần nhóm Concentration Ratio (CR). Đây là hai chỉ số cơ bản nhất được dùng phổ biến để đo lường mức độ tập trung thị trường của các ngành khác nhau tại các quốc gia.

          Đối với thị trường ngành ngân hàng Việt Nam, tác giả phân tích cấu trúc ngành thông qua chỉ số HHI và CR3 trên cơ sở dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính của toàn ngành ngân hàng thương mại Việt Nam (không tính ngân hàng có yếu tố nước ngoài) trong giai đoạn 2010 – 2021 với các chỉ tiêu: tổng tài sản, thị phần vốn huy động, thị phần vốn cho vay.

ThS.NCS. Hoàng Thị Huyền trình bày nội dung nghiên cứu

          Kết quả nghiên cứu cho thấy:

(1) Vấn đề lo ngại về hoạt động M&A trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có thể làm tăng mức độ độc quyền hay độc quyền nhóm, dẫn đến ảnh hưởng xấu tới môi trường cạnh tranh không xảy ra tính đến thời điểm này.

(2) Hiện nay, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đang ở mức độ tập trung tương đối vừa phải, cạnh tranh khá cao. Cạnh tranh cao là một trong những yếu tố quan trọng giúp hệ thống ngân hàng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

(3) Nếu xảy ra trường hợp một số ngân hàng thương mại trong nhóm lớn thực hiện sáp nhập với nhau thì mức độ tập trung thị trường sẽ có những thay đổi lớn. Các cơ quan điều hành, quản lý hệ thống ngân hàng thương mại cần lưu ý vấn đề này trong triển khai hoạt động tái cấu trúc ngành ngân hàng

          Với kết quả nghiên cứu về các chỉ số HHI và CRn là cơ sở để các nhà quản lý xem xét sự thay đổi cấu trúc thị trường, kiểm soát các diễn biến về tập trung kinh tế, đồng thời giám sát thị trường ngành ngân hàng hiệu quả hơn. Từ phương pháp ứng dụng chỉ số HHI và CRn trong ngành ngân hàng, các nhà nghiên cứu có thể áp dụng để tính toán chỉ số HHI và CRn cho tất cả các ngành, các lĩnh vực khác nhau.

          Các thành viên tham dự đã tích cực đặt câu hỏi và đưa ra những ý kiến để làm rõ hơn phương pháp xác định các chỉ số HHI và CRn từ dữ liệu thực tế và được tác giả giải đáp cụ thể, rõ ràng.

          Chương trình Seminar với chủ đề “Ứng dụng chỉ số đo lường mức độ tập trung trong phân tích cấu trúc thị trường ngành ngân hàng Việt Nam” đã thành công tốt đẹp, được đại biểu và các thành viên tham dự đánh giá có tính học thuật, chuyên môn và tính ứng dụng thực tiễn cao.

Tin bài: Hoàng Huyền


Bài viết khác