NCS Lê Thùy Dung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

         Sáng ngày 29/07/2022, tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, NCS Lê Thùy Dung – Trưởng bộ môn Tài chính – Thuế, Khoa Tài chính – Ngân hàng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường thông tin và cơ chế quản trị công ty đến hoạt động sáp nhập và mua bán tại Việt Nam” với sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân và PGS.TS Đặng Hữu Mẫn.

          Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ của NCS Lê Thùy Dung gồm các nhà khoa học là GS.TS và PGS.TS danh tiếng đến từ các miền Bắc, Trung, Nam đã đánh giá cao chất lượng của Luận án, đáng chú ý là những đóng góp mới về mặt học thuật và thực tiễn cùng với nguồn dữ liệu lớn, nhiều mô hình trong nghiên cứu.

NCS Lê Thùy Dung trình bày nội dung chính của Luận án

         Đề tài nghiên cứu cung cấp những đóng góp quan trọng về học thuật trong kinh tế học tài chính và thực tiễn cho thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) Việt Nam. Cụ thể: (1) Góp phần hoàn thiện khung lý thuyết về quản trị công ty, các quyết định chiến lược liên quan hoạt động M&A và ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đối với quá trình ra quyết định M&A ở một thị trường mới nổi điển hình.

         (2) Thông qua đánh giá vấn đề môi trường thông tin với hai yếu tố đại diện là
quản trị lợi nhuận và thanh khoản cổ phiếu xét ở lăng kính công ty mục tiêu, nghiên cứu đã bổ sung bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa môi trường thông tin và quá trình tái cấu trúc công ty thông qua M&A.

         (3) Về mặt thực tiễn, các kết quả từ nghiên cứu đã cung cấp các gợi ý quan trọng cho các công ty, các nhà đầu tư có ý định tham gia vào thị trường M&A Việt Nam cũng như cung cấp các khuyến nghị quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước. Các khuyến nghị được rút ra từ nghiên cứu này sẽ làm rõ hơn những đóng góp hàn lâm và thực tiễn của Luận án.

         Lễ bảo vệ Luận án diễn ra trong không khí nghiêm túc, theo đúng quy định. NCS đã trình bày các nội dung chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Lê Thùy Dung xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng với 7/7 phiếu thông qua.

          Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ của NCS Lê Thùy Dung

NCS Lê Thùy Dung và Hội đồng đánh giá Luận án

NCS Lê Thùy Dung & đại diện Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

NCS Lê Thùy Dung & BCN Khoa Tài chính – Ngân hàng

NCS Lê Thùy Dung & gia đình

Tin bài: Hoàng Huyền


Bài viết khác