Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 440 /TB-ĐHKTNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 28 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

 

Thông tin chung:

Tên trường:                Đại học Kinh tế Nghệ An    Mã trường:     CEA

Loại hình trường:       Đại học công lập                  Chỉ tiêu:         850

Website:                    www.dhktna.edu.vn

Liên hệ:                      Số 51, Đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy tập, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại:                0918658876, 0984596898; Email: bantuyensinh.nace@gmail.com.

 

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Phương thức xét tuyển: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học theo 2 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Điều kiện tham gia xét tuyển:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT

- Phương thức 1: Tổng của 03 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển (A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh, D01: Toán, Văn, Anh) dự kiến từ 13 điểm trở lên

- Phương thức 2: Thí sinh có tổng điểm bình quân ghi trong học bạ năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn học thuộc 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển (A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; B00: Toán, Hóa, Sinh, D01: Toán, Văn, Anh) đạt từ 15,0 điểm trở lên.

1

 Quản trị Kinh doanh

 CN1: Quản trị doanh nghiệp

 CN2: Quản trị du lịch lữ hành và khách sạn

7340101

 - Toán, Lý, Hóa

 - Toán, Lý, Anh

 - Toán, Hóa, Sinh

 - Toán, Văn, Anh

2

 Kế toán

7340301

3

 Kinh tế

7310101

4

 Tài chính ngân hàng

7340201

5

 Quản lý đất đai

7850103

6

 Lâm nghiệp

7620201

7

 Thú y

7640101

Tổng chỉ tiêu: 850 sinh viên

III. Chế độ ưu đãi dành cho các thí sinh xét điểm thi THPT năm 2020:

+ Giảm 50% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 16đ đến dưới 18 điểm;

+ Giảm 70% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 18đ đến dưới 20 điểm;

+ Miễn 100% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên

(Lưu ý: Các điểm trên đã cộng điểm ưu tiên).

IV. THỦ TỤC, THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT

      - Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. (Tải  xuống)

      - Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT năm 2020 .

      - 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

      - Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

      - Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

2. Xét tyển theo kết quả học bạ THPT

        - Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường. (Tải  xuống)

        - Bằng tốt nghiệp THPT  hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp (Công chứng).

        - Học bạ THPT (Công chứng).

        - 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

        - Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 30/05/2020 đến ngày 20/02/2021

        - Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

3. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo 2 cách:

      - Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Ban tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51- Lý Tự Trọng, p. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.        

      - Cách 2: Nộp trực tiếp đăng ký xét tuyển và lệ phí tại Ban tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0918658876, 0984596898; Email: bantuyensinh.nace@gmail.com.

Nơi nhận:                              

- Bộ GD&ĐT (B/cáo);

- UBND Tỉnh Nghệ An (B/cáo);

- Sở GD&DDT (B/cáo);

- HT, các PHT;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, BTS.                                  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Dương Xuân Thao

 

 


Bài viết khác