Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số:        /TB-ĐHKTNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày      tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

(MÃ TRƯỜNG CEA)

 

          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (NACE) là cơ sở giáo dục đại học công lập với bề dày trên 60 năm xây dựng và phát triển. Tiền thân là gần 20 trường trung cấp khối ngành kinh tế, kỹ thuật nông- lâm- ngư được sáp nhập lại và nâng cấp lên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Nghệ An năm 2005, tiếp tục nâng cấp lên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2014.

          Nhà trường thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 với tổng số chỉ tiêu 850 sinh viên, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NGÀNH XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển là những người tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2. Các ngành/chuyên ngành đào tạo xét tuyển

Nhà trường xét tuyển theo 7 ngành với 10 chuyên ngành đào tạo như sau:

 

TT

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét

1

Quản trị Kinh doanh

  CN1: Quản trị doanh nghiệp

  CN2: Quản trị du lịch lữ hành và khách sạn

7340101

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Anh (A01)

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Văn, Anh (D01)

2

Kế toán

7340301

3

Kinh tế

7310101

4

Tài chính ngân hàng

  CN1: Quản lý Tài chính

  CN2: Tài chính Doanh nghiệp

  CN3: Ngân hàng - Bảo hiểm

7340201

5

Quản lý đất đai

7850103

6

Lâm học

7620201

7

Thú y (Bác sĩ thý y)

7640101

 

II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. Phương thức 1

Căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tổng của 03 môn thi thuộc 1 trong 4 tổ hợp trên, dự kiến điểm xét tuyển từ 13 điểm trở lên.

2. Phương thức 2

Căn cứ vào kết quả học tập THPT: Thí sinh có tổng điểm bình quân năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc 1 trong 4 tổ hợp xét trên, điểm xét tuyển từ 15 điểm trở lên.

 

III. HỒ SƠ, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT năm 2021.

- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

- Thời gian đăng ký: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

2. Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp; Học bạ THPT (Công chứng).

- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 31/12/2021

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

3. Hình thức đăng ký xét tuyển: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nạp trực tiếp về địa chỉ: Ban Tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51- Lý Tự Trọng, p. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An, điện thoại: 0238.8692096 - 0975.313.755.      

IV. ChẾ đỘ ưu đãi dành cho các thí sinh xét điỂm thi THPT

- Giảm 50% học phí năm thứ nhất cho các thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên.

- Miễn 100% lệ phí ký túc xá cho các thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên.

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Website: www.dhktna.edu.vn

- Điện thoại: 0238.8692096 - 0975.313.755.

- Email: bantuyensinh.nace@gmail.com

- Facebook: Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Nghệ An

 

Nơi nhận:                              

  - Bộ GD&ĐT (B/cáo)

  - UBND Tỉnh Nghệ An (B/cáo)

  - HĐTS (thực hiện);

  - Các phòng, khoa, TT;

  - Lưu: VT, BTS.                                 

      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

       TS. Dương Xuân Thao

 


Bài viết khác