Seminar “Xu hướng thị trường Bảo hiểm năm 2022”

          Thực hiện kế hoạch hoạt động  năm học 2021 – 2022, Vào hồi 7h30 ngày 25/05/2022, Bộ môn Tài chính – Thuế, Khoa Tài chính – Ngân hàng trang trọng tổ chức buổi Seminar học thuật cấp tổ với chủ đề: “Xu hướng thị trường Bảo hiểm năm 2022”.

          Tham gia seminar có sự hiện diện của Ban chủ nhiệm Khoa và  toàn bộ giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng

          Nội dung của Seminar được trình bày bởi ThS. Ngô Thị Tú Oanh - giảng viên Tổ Bộ môn Tài chính –  Thuế. Giảng viên đã đưa ra được một số nội dung quan trọng, kiến thức về thị trường bảo hiểm, giới thiệu khái quát về thị trường bảo hiểm thế giới,  phân tích  thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam  hiện nay; đánh giá những kết quả đạt được chỉ ra  những khó khăn, hạn chế và thách thức đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đồng thời nhận định  xu hướng thị trường Bảo hiểm Việt Nam. Từ đó đề xuất những giải pháp để phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới.

Các thành viên tham dự Seminar

          Bên cạnh đó các giảng viên tham dự cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho tác giả, đồng thời góp ý, thảo luận để làm rõ hơn các nội dung và các tình huống liên quan đến thị trường bảo hiểm.

          Buổi Seminar được hội đồng đánh giá có tính thực tiễn, chất lượng chuyên môn cao và thành công tốt đẹp.

                 

Tin bài: Ngô Thị Tú Oanh


Bài viết khác