Seminar “Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng ở Việt Nam hiện nay”

          Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2021– 2022, Vào hồi 14 giờ 30 phút chiều ngày 31/05/2022, Tổ Ngân hàng – Bảo hiểm, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trang trọng tổ chức tổ chức buổi Seminar học thuật cấp tổ với chủ đề: “Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng ở Việt Nam hiện nay”.

          Tham dự Hội thảo có Ban Chủ nhiệm Khoa Tài chính – Ngân hàng và toàn thể giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng

          Buổi Seminar được trình bày bởi Ths. Nguyễn Thị Ngọc Liên giảng viên tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm, Khoa Tài chính - Ngân hàng. Giảng viên đã trình bày một số nội dung quan trọng kiến thức về hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng, chỉ rõ về thực trạng công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra được những khó khăn hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn trong công tác phòng chống rửa tiền ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đề xuất những giải pháp để tăng cường công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian tới.

          Bên cạnh đó các giảng viên tham dự cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho tác giả, đồng thời góp ý, thảo luận để làm rõ hơn các nội dung và các tình huống thực tế liên quan đến vấn đề rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng ở Việt Nam

          Buổi Seminar được hội đồng đánh giá có tính chuyên môn cao và thành công tốt đẹp.

    Ths Nguyễn Thị Ngọc Liên trình bày những nội dung chính về Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng ở Việt Nam hiện nay”.

Tin bài:  Nguyễn Thị Ngọc Liên


Bài viết khác