Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020

Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.

– Địa điểm:Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo, văn phòng tầng 1.Trụ sở UBGSTCQG – 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Phụ lục 1: 16.7754 Tải file

Bài viết khác