Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C năm 2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại các Vụ, Cục và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. Hà Nội năm 2021, cụ thể như sau:

Vị trí, số lượng cần tuyển

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 87 chỉ tiêu. Trong đó: vị trí Chuyên viên Tham mưu chính sách: 17 chỉ tiêu; Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ: 44 chỉ tiêu; Vị trí Kế toán kiểm toán: 05 chỉ tiêu; Vị trí Chuyên viên Pháp chế ngân hàng: 04 chỉ tiêu; Vị trí Chuyên viên Truyền thông: 01 chỉ tiêu; Vị trí Phát triển phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu: 07 chỉ tiêu; Vị trí Công nghệ phần cứng và quản trị hệ thống: 03 chỉ tiêu; Vị trí An ninh thông tin và chữ ký điện tử: 01 chỉ tiêu; Vị trí Quản trị mạng – Quản trị hệ thống mạng: 03 chỉ tiêu; Vị trí Quản trị Trung tâm dữ liệu: 02 chỉ tiêu.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 31/3/2021 đến hết ngày 29/4/2021.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 1 nhà K, 16 Tông Đản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Thời gian và hình thức tuyển dụng:

– Thời gian: Dự kiến tổ chức thi vào tháng 05/2021 tại TP. Hà Nội.

– Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sbv.gov.vn


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 file đính kèm mẫu đăng kí 67 Tải file

Bài viết khác