HO - Trung Tâm Kinh Doanh Bảo Hiểm - Chuyên Viên Ban Chính Sách

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

Thưởng các dịp Lễ - Tết, Thưởng định kỳ và đột xuất theo hiệu quả kinh doanh (16-18 tháng lương)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng cơ chế, chính sách mảng BHNT:
- Nghiên cứu, xây dựng các chính sách bán hàng, cơ chế bán Bảo hiểm Nhân thọ và cơ chế lương, thưởng cho các đơn vị và các CBNV trên toàn hệ thống.
- Nghiên cứu thị trường qua các Công ty Bảo hiểm, các Ngân hàng khác, các đối thủ cạnh tranh để kịp thời xây dựng các chương trình thúc đẩy bán hiệu quả.
- Nghiên cứu, xây dựng các chương trình ưu đãi cho Khách hàng, cơ chế chăm sóc Khách hàng.

2. Nghiên cứu về Sản phẩm và Đào tạo mảng BHNT:
- Nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng thị trường về các sản phẩm BHNT để xây dựng, đề xuất sản phẩm tối ưu nhất, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, thời kỳ theo hướng công nghệ hoá.
- Xây dựng các combo về sản phẩm sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ nhằm đưa ra sản phẩm bảo hiểm phù hợp.
- Xây dựng tài liệu về sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ để tổ chức các khoá đào tạo chung cho hệ thống.

3. Xây dựng chương trình thi đua:
- Xây dựng các chương trình thi đua nội bộ.
- Xây dựng các văn bản thông báo về kết quả và kế hoạch tổ chức các Chương trình thi đua.
- Khảo sát, đánh giá tính hiệu quả các chương trình thi đua và báo cáo các cấp lãnh đạo.

Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, ngoại thương, đầu tư, thương mại các trường KTQD, Học viện Ngân hàng, Ngoại Thương, Học viện Tài chính, Đại học Quốc Gia, Thương mại và các Trường trong và ngoài nước có đào tạo chính quy các chuyên ngành trên.
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí triển khai bảo hiểm qua kênh Ngân hàng (nhân thọ). - - Ưu tiên đã làm qua vị trí tương đương tại các Ngân hàng khác
- Nắm vững luật Bảo hiểm và các kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam.
- Hiểu biết về môi trường, tình hình kinh tế và hoạt động Bảo hiểm, Bancassurance.
- Kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance).
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Có khả năng chịu áp lực công việc, làm việc cường độ cao

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam


Bài viết khác