Trường Đại học Kinh tế Nghệ An dành nhiều chính sách ưu đãi thiết thực cho Tân sinh viên K8 nhập học năm 2021

Thực hiện Đề án tuyển sinh năm học 2021-2022 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Căn cứ quyết định của thường trực Hội đồng tuyển sinh ngày 19/8/2021; Để hỗ trợ cho sinh viên trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, gặp nhiều khó khăn. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo thông tin mới về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

 

 


Bài viết khác