Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An công bố Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022, cụ thể như sau: 


Bài viết khác