Seminar: Tư vấn, xây dựng, rà soát và phát triển chương trình đào tạo ngành Kế toán

          Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2022, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức Seminar: Tư vấn, xây dựng, rà soát và phát triển chương trình đào tạo ngành Kế toán. Tham dự Seminar có ThS. Nguyễn Văn Toàn - Phó trưởng phòng quản lý đào tạo - khoa học và hợp tác quốc tế, các thầy cô thuộc tổ tư vấn xây dựng, rà soát và phát triển chương trình đào tạo và một số giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán.

Toàn cảnh buổi Seminar

         

          Trong phiên làm việc này, các thành viên đã rà soát các nội dung trong bản mô tả chương trình đào tạo ngành kế toán, cụ thể:

- Mục tiêu của chương trình đào tạo

- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

- Chiến lược giảng dạy - học tập

- Chiến lược và phương pháp đánh giá

- Ma trận giữa các khối kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ tự chịu trách nhiệm và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

- Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

          Trên cơ sở ý kiến góp ý của buổi rà soát, chủ trì tổ rà soát chương trình đào tạo ngành kế toán đưa ra định hướng xây dựng, rà soát và phát triển chương trình đào tạo ngành Kế toán hiệu quả và có hiệu quả gắn liền thực tiễn đào tạo.

Các thành viên đóng góp ý kiến

 


Bài viết khác