Công nhận chuyển đổi tín chỉ, học bổ sung kiến thức cho Sinh viên

Công nhận chuyển đổi tín chỉ, học bổ sung kiến thức các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại trường ĐH Kinh tế Nghệ An cho Sinh viên LT, VB2 khóa 9 các ngành và Sinh viên LT, VB2 khóa 10 (đợt 1, đợt 2) các ngành

Xem chi tiết tại đây

Khoá 9: https://drive.google.com/file/d/1T9o8ZuBuDNUY-ng-ZAwqXQFT1a973N6V/view?usp=sharing

Khoá 10: https://drive.google.com/file/d/1b7AgA4csKfeifgRwt_zt8x_Qv6ygzyeF/view?usp=sharing

 


Bài viết khác