Danh sách lớp tin học chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 3

Trường Đại học kinh tế Nghệ An gửi đến các bạn sinh viên Khoá 7 thông tin về chuẩn đầu ra Tin học như sau: 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐĐHKTNA v/v chuẩn đầu ra các ngành trình độ Đại học ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải đạt chuẩn trình độ tin học văn phòng tương đương B

Để đạt chuẩn đầu ra Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo triển khai thực hiện như sau:

1. Tổ chức các lớp học

Mỗi lớp học bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, thi tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  khoảng 20-25 sinh viên, sinh viên căn cứ vào lịch để học tập và thi sát hạch đạt chuẩn.

Đợt 3: Học vào ngày 29/04, 27/05, 28/05, 29/05, 04/06 và 05/06. Buổi sáng vào 7h, chiều 13h45 phút. Thời lượng 60 tiết.

Những sinh viên trong diện được miễn nạp chứng chỉ photo công chứng về phòng Quản lý đào tạo (Thầy Toàn) trước ngày 20 / 05 / 2022.

2. Lệ phí:

- Lệ phí học: 350.000đ/sinh viên/môn

- Yêu cầu các sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./

 

         DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐẠI HỌC KHÓA 7
LỚP 01:  (Học từ 29/04/2022 đến 05/06/2022) Phòng học nhà Lap 1
GV: Cô Na
Học ngày 29/04, 27/05, 28/05, 29/05, 04/06 và 05/06. Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút. 
  Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 20K01127 Ngô Thị Thư 18/04/2001 K7.01  
2 20K01128 Hoàng Thị Khánh Trang 24/02/2002 K7.01  
3 20K01129 Lê Thị Thùy Trang 08/03/2002 K7.01  
4 20K01156 Lê Thị Thùy Trang 10/12/2001 K7.01  
5 20K01130 Luyện Thị Thùy Trang 03/12/2002 K7.01  
6 20K01131 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/03/2002 K7.01  
7 20K01132 Thái Huyền Trang 17/10/2002 K7.01  
8 20K01133 Nguyễn Thị Trinh 23/03/2001 K7.01  
9 20K01134 Nguyễn Thị Hồng Vân 09/02/2002 K7.01  
10 20K01148 Lê Thị Hải Yến 09/05/2001 K7.01  
11 20Y07102 Trần Trọng Cường 07/09/1999 Y7.01  
12 20Y07103 Đinh Văn Duẩn 28/05/2002 Y7.01  
13 20Y07134 Nguyễn Minh Đạt 30/06/2000 Y7.01  
14 20Y07104 Nguyễn Văn Điệp 10/12/2002 Y7.01  
15 20Y07127 Nguyễn Viết Đức 17/09/2002 Y7.01  
16 20Y07132 Dương Thị Trà Giang 26/02/2002 Y7.01  
17 20Y07106 Lỳ Bá Hà 01/01/2000 Y7.01  
18 20Y07130 Lang Nhật Hiếu 04/02/2002 Y7.01  
19 20Y07108 Nguyễn Ngọc Hoàn 06/04/2002 Y7.01  
20 20Y07109 Đặng Đình Hoàng 20/04/2001 Y7.01  
21 20Y07111 Hồ Thị Lan 16/12/2002 Y7.01  
22          
23          
           
           
  Học ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (Sáng, chiều). Bắt đầu từ 29/04/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần.       
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  29/04/2022
           
           
           
           
           
           
           
         DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐẠI HỌC KHÓA 7
LỚP 02:  (Học từ 29/04/2022 đến 05/06/2022) Phòng học nhà Lap 2
GV: Cô Trang
Học ngày 29/04, 27/05, 28/05, 29/05, 04/06 và 05/06. Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút. 
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 20Y07133 Vũ Thị Linh 01/11/2002 Y7.01  
2 20DH04101 Vương Khánh Linh 01/10/1997 Đ7.01  
3 20Y07135 Vongdananthaphan Mina 21/03/2002 Y7.01  
4 20Y07112 Phạm Công Minh 06/06/2002 Y7.01  
5 20Y07113 Phan Phương Nam 20/11/2002 Y7.01  
6 20Y07114 Nguyễn Thị Thủy Ngân 14/03/2002 Y7.01  
7 20Q03122 Phan Thị Ngân 24/06/2000 Y7.01  
8 20Y07115 Võ Xuân Nghĩa 10/07/2002 Y7.01  
9 20DH04102 Nguyễn Trường Nhật 15/06/1997 Đ7.01  
10 20Y07117 Bùi Trần Hà Phương 20/10/2002 Y7.01  
11 20Y07118 Trần Văn Quân 25/06/2002 Y7.01  
12 20Y07119 Trần Thị Như Quỳnh 26/07/2002 Y7.01  
13 20Y07120 Nguyễn Mai Sương 09/05/2002 Y7.01  
14 20Y07136 Khampasseuth Thadavong 08/08/2000 Y7.01  
15 20Y07122 Trương Thị Thùy 08/09/2002 Y7.01  
16 20Y07123 Nguyễn Thị Thương 06/06/2001 Y7.01  
17 20Y07131 Bùi Anh Tuấn 13/12/2001 Y7.01  
18 20Y07129 Đặng Hồng Tuấn 22/02/2002 Y7.01  
19 20Y07124 Lê Xuân Tuấn 28/01/2002 Y7.01  
20 20Y07126 Nguyễn Văn Vũ 25/07/2002 Y7.01  
21          
22          
23          
24          
25          
26          
           
           
  Học ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (Sáng, chiều). Bắt đầu từ 29/04/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần.       
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  29/04/2022

 

File danh sách lớp tải xuống tại đây


Bài viết khác