Danh sách lớp tin học chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 2

Trường Đại học kinh tế Nghệ An gửi đến các bạn sinh viên Khoá 7 thông tin về chuẩn đầu ra Tin học như sau: 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐĐHKTNA v/v chuẩn đầu ra các ngành trình độ Đại học ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải đạt chuẩn trình độ tin học văn phòng tương đương B

Để đạt chuẩn đầu ra Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo triển khai thực hiện như sau:

1. Tổ chức các lớp học

Mỗi lớp học bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, thi tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  khoảng 20-25 sinh viên, sinh viên căn cứ vào lịch để học tập và thi sát hạch đạt chuẩn.

Đợt 2: Học vào ngày 15/04, 16/04, 17/04, 22/04, 23/04 và 24/04. Buổi sáng vào 7h, chiều 13h45 phút. Thời lượng 60 tiết.

Những sinh viên trong diện được miễn nạp chứng chỉ photo công chứng về phòng Quản lý đào tạo (Thầy Toàn) trước ngày 20 / 04 / 2022.

2. Lệ phí:

- Lệ phí học: 350.000đ/sinh viên/môn

- Yêu cầu các sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./

 

         DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐẠI HỌC KHÓA 7
LỚP 01:  (Học từ 15/04/2022 đến 24/04/2022 ) Phòng học nhà Lap 1
GV: Hoàng Hà, Cô Trang
Học ngày 25,26,27/02 và 04,05,06, 11, 12/03. Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút. 
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 20K01101 Đậu Thị Ngọc Anh 28/08/2002 K7.01  
2 20K01102 Hoàng Thị Lan Anh 05/04/2000 K7.01  
3 20K01103 Nguyễn Ngọc Ánh 16/09/1997 K7.01  
4 20K01153 Lê Thị Thanh Bình 16/12/2002 K7.01  
5 20K01104 Phạm Thị Chi 12/08/2002 K7.01  
6 20K01105 Phùng Bá Cường 06/02/1997 K7.01  
7 20K01143 Phan Thị Mỹ Duyên 04/03/2002 K7.01  
8 20K01140 Lê Thị Giang 07/06/2001 K7.01  
9 20K01106 Nguyễn Thị Thu Hằng 07/10/2002 K7.01  
10 20K01135 Nguyễn Văn Hiệp 14/10/2002 K7.01  
11 20K01107 Nguyễn Thị Hoa 08/07/2002 K7.01  
12 20K01108 Trần Thị Quỳnh Hoa 19/03/2001 K7.01  
13 20K01138 Lê Thị Hoài 03/04/2002 K7.01  
14 20K01109 Nguyễn Thị Thu Hoài 03/02/2002 K7.01  
15 20K01144 Nguyễn Xuân Hoàng 20/09/2000 K7.01  
16 20K01111 Nguyễn Thị Huyền 09/06/2002 K7.01  
17 20K01141 Nguyễn Thị Minh Huyền 05/02/2001 K7.01  
18 20K01112 Chu Văn Huỳnh 01/10/2002 K7.01  
19 20K01149 Trần Thị Hương 08/11/2002 K7.01  
20 20K01113 Nguyễn Thị Hường 17/02/2000 K7.01  
21 20K01159 Khamman Lanoy 27/07/2002 K7.01  
22          
23          
           
           
  Học ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (Sáng, chiều). Bắt đầu từ 15/04/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần.       
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  15/04/2022
           
           
           
           
           
           
           
         DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐẠI HỌC KHÓA 7
LỚP 01:  (Học từ 15/04/2022 đến 24/04/2022 ) Phòng học nhà Lap 2
GV: Cô Thảo, Cô Na
Học ngày 25,26,27/02 và 04,05,06, 11, 12/03. Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút. 
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 20K01114 Bùi Thị Lài 06/04/2001 K7.01  
2 20Q03132 Manavong Leening 22/02/2002 K7.01  
3 20K01115 Lê Thị Hồng Liên 16/05/2001 K7.01  
4 20K01116 Đoàn Thị Thùy Linh 12/10/2002 K7.01  
5 20K01152 Hồ Thị Linh 10/01/2002 K7.01  
6 20K01117 Nguyễn Thị Hoài Linh 09/09/2002 K7.01  
7 20K01118 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/04/2002 K7.01  
8 20K01142 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/09/2002 K7.01  
9 20K01119 Võ Thị Kiều Linh 10/03/2001 K7.01  
10 20K01151 Trần Thị Nga 20/03/2002 K7.01  
11 20K01121 Trần Thị Thanh Nga 27/12/2002 K7.01  
12 20K01122 Mai Anh Nhật 27/04/1996 K7.01  
13 20K01145 Hoàng Hoài Nhi 26/07/2002 K7.01  
14 20K01123 Nguyễn Thị Phương 26/01/2002 K7.01  
15 20K01124 Nguyễn Thị Thu Phương 08/10/2001 K7.01  
16 20K01125 Lê Phương Quỳnh 29/10/2002 K7.01  
17 20K01126 Lê Thị Tâm 30/04/1999 K7.01  
18 20K01146 Nguyễn Thị Tâm 29/08/2002 K7.01  
19 20K01157 Nguyễn Thị Thanh 24/07/2002 K7.01  
20 20K01162 Dương Thị Phương Thảo 21/08/2000 K7.01  
21 20K01147 Hà Thị Thắm 20/04/2002 K7.01  
22          
23          
           
           
  Học ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (Sáng, chiều). Bắt đầu từ 15/04/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần.       
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  15/04/2022

Bài viết khác