Danh sách lớp tin học chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 1

Trường Đại học kinh tế Nghệ An gửi đến các bạn sinh viên Khoá 7 thông tin về chuẩn đầu ra Tin học như sau: 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐĐHKTNA v/v chuẩn đầu ra các ngành trình độ Đại học ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải đạt chuẩn trình độ tin học văn phòng tương đương B

Để đạt chuẩn đầu ra Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo triển khai thực hiện như sau:

1. Tổ chức các lớp học

Mỗi lớp học bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, thi tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  khoảng 20-25 sinh viên, sinh viên căn cứ vào lịch để học tập và thi sát hạch đạt chuẩn.

Đợt 1: Học vào ngày 25/02, 26/02, 27/02, 04/03, 05/03, 06/03, 11/03, 12/03. Buổi sáng vào 7h, chiều 13h45 phút. Thời lượng 60 tiết.

Những sinh viên trong diện được miễn nạp chứng chỉ photo công chứng về phòng Quản lý đào tạo (Thầy Toàn) trước ngày 14 / 03 / 2022.

2. Lệ phí:

- Lệ phí học: 350.000đ/sinh viên/môn

- Yêu cầu các sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./

 

         DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐẠI HỌC KHÓA 7
LỚP 01:  (Học từ 25/02/2022 đến 12/03/2022 ) Phòng học nhà Lap 1
GV: Cao Phương Thảo
Học ngày 25,26,27/02 và 04,05,06, 11, 12/03. Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút. 
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 20Q03101 Nguyễn Lê Ngọc Anh 01/03/2002 Q7.01  
2 20Q03119 Trần Thị Kim Châu 20/05/2002 Q7.01  
3 20Q03102 Hoàng Thị Linh Chi 06/08/2001 Q7.01  
4 20Q03130 Thái Doãn Dũng 22/04/1995 Q7.01  
5 20Q03105 Lê Thị Thanh Huyền 03/09/2002 Q7.01  
6 20Q03106 Nguyễn Bá Kiệt 12/09/1999 Q7.01  
7 20Q03107 Cung Thị Loan 03/01/2002 Q7.01  
8 20Q03134 Thongsombath Loum 08/02/2000 Q7.01  
9 20Q03133 Keolorvanh Mitta 01/03/2002 Q7.01  
10 20Q03108 Trần Thị Lê Na 25/07/2002 Q7.01  
11 20Q03109 Tô Hoài Nam 20/10/2002 Q7.01  
12 20Q03110 Vũ Lê Hồng Nga 22/02/2002 Q7.01  
13 20Q03128 Bạch Thị Ngọc 13/11/2002 Q7.01  
14 20Q03121 Tô Lâm Nguyên 11/04/2001 Q7.01  
15 20Q03111 Lê Thị Hồng Nhung 11/06/2002 Q7.01  
16 20Q03112 Tăng Thị Kim Oanh 28/09/2002 Q7.01  
17 20Q03131 Dương Thị Thanh Phương 17/12/2002 Q7.01  
18 20Q03125 Lê Thị Phương 22/02/2001 Q7.01  
19 20Q03124 Trần Thị Phương 29/06/2002 Q7.01  
20 20Q03123 Tăng Hồng Quang 12/10/2002 Q7.01  
21          
22          
23          
           
           
  Học ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (Sáng, chiều). Bắt đầu từ 25/02/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần.       
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  25/02/2022
           
           
           
           
           
           
           
         DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐẠI HỌC KHÓA 7
LỚP 01:  (Học từ 25/02/2022 đến 12/03/2022 ) Phòng học nhà Lap 2
GV: Hoàng Hà
Học ngày 25,26,27/02 và 04,05,06,11,12/03. Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút. 
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 20Q03120 Nguyễn Văn Thắng 24/04/2002 Q7.01  
2 20Q03114 Trịnh Quốc Toàn 13/12/2001 Q7.01  
3 20Q03135 Hoàng Thị Thuỳ Trang 09/03/2001 Q7.01  
4 20Y07125 Phan Thị Tú 21/09/2001 Q7.01  
5 20Q03117 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 19/02/2001 Q7.01  
6 20T101 Hoàng Thị Kim Chi 19/08/2002 T7.01  
7 20T105 La Thị Chi 02/12/2002 T7.01  
8 20T102 Nguyễn Doãn Hiếu 26/03/1997 T7.01  
9 20T104 Hồ Thị Hường 10/08/2002 T7.01  
10 20T113 Thongmeexay Mick 11/02/2001 T7.01  
11 20T112 Phouphimphengkham Phonxam 13/12/2001 T7.01  
12 20T110 Trần Thị Phượng 11/01/2002 T7.01  
13 20T106 Phạm Anh Tài 19/12/2000 T7.01  
14 20T108 Nguyễn Nhự Thành 18/02/2002 T7.01  
15 20T111 Phommachan Tina 18/02/2002 T7.01  
16 17DH01243 Hoàng Kim Thành 18/02/1999 DH Kế toán K4.02  
17 18DH01197 Douangsouvanh Keopaseuth 12/03/1998 DH Kế toán K5.02  
18 18DH01198 Chandeoun Manh 06/12/1998 DH Kế toán K5.02  
19 18DH01195 Inthanam Nicknoy 14/11/2000 DH Kế toán K5.02  
20 18DH03137 Sihalath Palyna 24/10/1996 DH Kế toán K5.02  
21 18DHKI109 Tookta Boundavong 01/01/2000 DH Kinh tế K5.02  
22 18DHKI110 Melisa Chuemaiteng 22/05/2000 DH Kinh tế K5.02  
23          
           
           
  Học ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (Sáng, chiều). Bắt đầu từ 25/02/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần.       
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  25/02/2022

Danh sách chi tiết: xem tại đây


Bài viết khác