Danh sách lớp tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 6

Trường Đại học kinh tế Nghệ An gửi đến các bạn sinh viên Khoá 6 thông tin về chuẩn đầu ra Tiếng anh như sau: 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐĐHKTNA v/v chuẩn đầu ra các ngành trình độ Đại học ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải đạt chuẩn trình độ trình độ tiếng anh đạt 400 TOEIC điểm

Để đạt chuẩn đầu ra Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo triển khai thực hiện như sau:

1. Tổ chức các lớp học

Mỗi lớp học bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, thi tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  khoảng 20-25 sinh viên, sinh viên căn cứ vào lịch để học tập và thi sát hạch đạt chuẩn.

Lớp Kế toán K6 (Lớp 01, lớp 02): Học ngày 14/05, 15/05, 21/05, 22/05, 28/05, 29/05, 04/06 và 05/06.

Lớp Thú y K6, Kinh tế K6 và QTKD K6 (Lớp 03, lớp 04): Học ngày 13/05, 14/05, 20/05, 21/05, 27/05, 28/05, 03/06 và 04/06.

Buổi sáng vào 7h, chiều 13h45 phút. Thời lượng 60 tiết.

Những sinh viên trong diện được miễn nạp chứng chỉ photo công chứng về phòng Quản lý đào tạo (Thầy Toàn) trước ngày 20 / 05 / 2022.

2. Lệ phí:

- Lệ phí học: 350.000đ/sinh viên/môn

- Yêu cầu các sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./

DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐẠI HỌC KHÓA 6
LỚP 01:  ( Học từ  ngày 13/05/2022 đến ngày  28/05/2022 )  Phòng học nhà C1.2
GV: Nguyễn Thị Hoài Ly + Dương Hà Lê
Học ngày 14/05, 15/05, 21/05, 22/05, 28/05, 29/05, 04/06 và 05/06.
Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 19DH01101 Phan Thị Ngọc Anh 02/06/2001 ĐH Kế toán K6  
2 19DH01102 Phạm Thị Anh 30/01/2001 ĐH Kế toán K6  
3 19DH01156 Lay Thị Ngọc Ánh 14/12/2001 ĐH Kế toán K6  
4 19DH01154 Lê Thị Ngọc Ánh 06/01/2001 ĐH Kế toán K6  
5 19DH01103 Nguyễn Thị Bảy 10/10/2001 ĐH Kế toán K6  
6 19DH01104 Nguyễn Thị Cúc 28/04/2001 ĐH Kế toán K6  
7 19DH01105 Văn Thị Dung 12/11/2001 ĐH Kế toán K6  
8 19DH01107 Lê Thành Đức 27/08/2001 ĐH Kế toán K6  
9 19DH01108 Bùi Thị Giang 04/08/2000 ĐH Kế toán K6  
10 19DH01110 Phạm Thị Hồng Hạnh 18/10/2001 ĐH Kế toán K6  
11 19DH01111 Trương Thị Hạnh 01/07/2001 ĐH Kế toán K6  
12 19DH01112 Cao Thị Hằng 13/08/2001 ĐH Kế toán K6  
13 19DH01164 Hoàng Trọng Hậu 01/01/2000 ĐH Kế toán K6  
14 19DH01113 Phạm Võ Hiếu 12/02/2001 ĐH Kế toán K6  
15 19DH01114 Nguyễn Thị Hiền 30/07/2001 ĐH Kế toán K6  
16 19DH01116 Hồ Lê Ngân Hoa 20/10/2001 ĐH Kế toán K6  
17 19DH01117 Lê Thị Mai Hoa 12/08/1999 ĐH Kế toán K6  
18 19DH01118 Cao Thị Huế 26/09/2001 ĐH Kế toán K6  
19 19DH01161 Lang Phi Hùng 01/12/2000 ĐH Kế toán K6  
20 19DH01119 Nguyễn Thị Hà Linh 31/08/2001 ĐH Kế toán K6  
21 19DH01120 Phạm Thị Linh 24/02/2001 ĐH Kế toán K6  
22 19DH01121 Nguyễn Thị Hiền Lương 04/02/2001 ĐH Kế toán K6  
23 19DH01122 Trần Thị Hiền Lương 26/09/2001 ĐH Kế toán K6  
24 19DH01123 Lê Thị Mai 20/12/2001 ĐH Kế toán K6  
25 19DH01124 Lê Thị Hoa Mai 06/01/2001 ĐH Kế toán K6  
26 19DH01125 Lê Thị Minh 17/11/2001 ĐH Kế toán K6  
27          
28          
           
  Học các ngày thứ 6 và ngày thứ 7 hàng tuần. Bắt đầu từ 13/05/2022 đến ngày 05/06/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần. 
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  13/05/2022
           
           
           
           
DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐẠI HỌC KHÓA 6
LỚP 02:  ( Học từ  ngày 13/05/2022 đến ngày  28/05/2022 )  Phòng học nhà C1.3
GV: Hồ Thị Hương
Học ngày 14/05, 15/05, 21/05, 22/05, 28/05, 29/05, 04/06 và 05/06.
Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 19DH01148 Trương Thị Mơ 05/05/2000 ĐH Kế toán K6  
2 19DH01126 Võ Hà Nam 18/03/2001 ĐH Kế toán K6  
3 19DH01127 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/07/2001 ĐH Kế toán K6  
4 19DH01159 Đậu Thị Thảo Nhi 08/09/2000 ĐH Kế toán K6  
5 19DH01150 Phan Thị Uyển Nhi 20/04/2001 ĐH Kế toán K6  
6 19DH01129 Đào Hồng Nhung 24/01/2001 ĐH Kế toán K6  
7 19DH01130 Nguyễn Thị Hoàng Như 27/05/2001 ĐH Kế toán K6  
8 19DH01131 Nguyễn Thị Minh Phương 27/12/2001 ĐH Kế toán K6  
9 19DH01132 Phạm Thị Mai Phương 24/04/2001 ĐH Kế toán K6  
10 19DH01133 Hoàng Thị Quỳnh 20/06/2000 ĐH Kế toán K6  
11 19DH01134 Nguyễn Bá Sáng 19/04/2001 ĐH Kế toán K6  
12 19DH01165 Sivonesouk Sounita 01/12/1999 ĐH Kế toán K6  
13 19DH01135 Phan Thị Minh Tâm 24/08/2001 ĐH Kế toán K6  
14 19DH01137 Võ Thị Thắm 06/05/2001 ĐH Kế toán K6  
15 19DH01138 Đào Thị Dương Thúy 05/05/2001 ĐH Kế toán K6  
16 19DH01152 Kha Thị Mai Thùy 26/10/2001 ĐH Kế toán K6  
17 19DH01149 Nguyễn Mạnh Tiến 20/08/1997 ĐH Kế toán K6  
18 19DH01155 Đàm Thị Trang 19/07/2001 ĐH Kế toán K6  
19 19DH01142 Hồ Thị Đoan Trang 08/12/2001 ĐH Kế toán K6  
20 19DH01143 Nguyễn Thu Trang 10/04/2001 ĐH Kế toán K6  
21 19DH01144 Trần Thị Hà Trang 27/06/1998 ĐH Kế toán K6  
22 19DH01163 Hồ Quang Trường 10/10/1997 ĐH Kế toán K6  
23 19DH01145 Nguyễn Hữu Tuấn 10/05/2001 ĐH Kế toán K6  
24 19DH01146 Trần Thị Thu Uyên 20/09/2001 ĐH Kế toán K6  
25 19DH01147 Phạm Lê Vân 15/08/2001 ĐH Kế toán K6  
26 19DH02105 Nguyễn Hoàng Vinh 30/04/2000 ĐH Kế toán K6  
27          
28          
29          
           
  Học các ngày thứ 6 và ngày thứ 7 hàng tuần. Bắt đầu từ 13/05/2022 đến ngày 05/06/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần. 
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  13/05/2022
           
           
           
DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐẠI HỌC KHÓA 6
LỚP 03:  ( Học từ  ngày 13/05/2022 đến ngày  28/05/2022 )  Phòng học nhà C1.4
GV: Nguyễn Thị Lan Hương
Học ngày 13/05, 14/05, 20/05, 21/05, 27/05, 28/05, 03/06 và 04/06.
Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 19DH07109 Nguyễn Văn Dũng 10/01/2000 ĐH Thú Y K6  
2 19DH07101 Quế Thành Hiếu 15/01/2001 ĐH Thú Y K6  
3 19DH07102 Nguyễn Thị Liên 26/02/2001 ĐH Thú Y K6  
4 19DH07103 Lê Khánh Linh 01/05/2001 ĐH Thú Y K6  
5 19DH07104 Nguyễn Thanh Lợi 06/03/2001 ĐH Thú Y K6  
6 19DH07107 Somathy Phasavang 03/03/2000 ĐH Thú Y K6  
7 19DH07108 Ya Sitheva 04/02/2001 ĐH Thú Y K6  
8 19DH07106 Đặng Văn Sỹ 15/08/2001 ĐH Thú Y K6  
9 19DHKI109 Nguyễn Đình Dũng 23/10/1998 ĐH Kinh tế K6  
10 19DHKI101 Trần Thị Thu Hiền 02/01/2000 ĐH Kinh tế K6  
11 19DHKI102 Nguyễn Thị Hoài 04/10/2001 ĐH Kinh tế K6  
12 19DHKI105 Đặng Thị Mến 02/01/2001 ĐH Kinh tế K6  
13 19DHKI108 Soinxay Namfon 13/03/2001 ĐH Kinh tế K6  
14 19DHKI103 Lê Công Nhật 18/02/1994 ĐH Kinh tế K6  
15 19DHKI106 Laidouangkeo Saifon 19/03/1999 ĐH Kinh tế K6  
16 19DHKI107 Viengpunya Soulidet 27/02/2001 ĐH Kinh tế K6  
17 19DHKI104 Vũ Hoài Thương 19/12/2001 ĐH Kinh tế K6  
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
           
  Học các ngày thứ 6 và ngày thứ 7 hàng tuần. Bắt đầu từ 13/05/2022 đến ngày 05/06/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần. 
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  13/05/2022
           
           
           
           
DANH SÁCH LỚP CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐẠI HỌC KHÓA 6
LỚP 04:  ( Học từ  ngày 13/05/2022 đến ngày  28/05/2022 )  Phòng học nhà C1.5
GV: Lê Thị Thành Vinh
Học ngày 13/05, 14/05, 20/05, 21/05, 27/05, 28/05, 03/06 và 04/06.
Buổi Sáng vào 7h. Chiều 13h45 phút
TT Mã sv Họ và tên Ngày sinh Tên lớp GHI CHÚ
1 19DH03114 Phan Văn Đạt An 06/05/2000 ĐH QTKD K6-01  
2 18DH03103 Trương Thị Bích Diệp 18/04/2000 ĐH QTKD K6-01  
3 19DH03206 Trần Công Đông 17/10/2001 ĐH QTKD K6-01  
4 19DH03104 Nguyễn Văn Hà 22/09/1999 ĐH QTKD K6-01  
5 19DH03118 Phạm Anh Hào 01/06/1992 ĐH QTKD K6-01  
6 19DH03105 Đào Thị Hạnh 01/09/2001 ĐH QTKD K6-01  
7 19DH01115 Vũ Thị Hiền 23/02/2001 ĐH QTKD K6-01  
8 19DH03106 Trần Quốc Huy 13/02/2001 ĐH QTKD K6-01  
9 19DH03107 Nguyễn Thu Huyền 03/01/2001 ĐH QTKD K6-01  
10 19DH03108 Nguyễn Thị Hương 24/11/2001 ĐH QTKD K6-01  
11 19DH03210 Hồ Văn Kha 20/07/2001 ĐH QTKD K6-01  
12 19DH03109 Nguyễn Hữu Luật 27/06/2001 ĐH QTKD K6-01  
13 19DH03110 Từ Hoàng Nam 05/09/2001 ĐH QTKD K6-01  
14 19DH03111 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27/04/2001 ĐH QTKD K6-01  
15 19DH03112 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/06/2001 ĐH QTKD K6-01  
16 19DH01136 Võ Thị Tâm 03/09/2001 ĐH QTKD K6-01  
17 19DH03314 Lê Văn Thanh 25/09/2001 ĐH QTKD K6-01  
18 19DH03219 Lê Văn Thành 22/07/2000 ĐH QTKD K6-01  
19 19DH03113 Nguyễn Huy Thọ 02/03/2001 ĐH QTKD K6-01  
20          
21          
22          
23          
24          
25          
           
  Học các ngày thứ 6 và ngày thứ 7 hàng tuần. Bắt đầu từ 13/05/2022 đến ngày 05/06/2022
  Lệ phí học phần: 350.000 đ/sv/học phần. 
  Nạp lệ phí tại phòng tài vụ từ ngày  13/05/2022

 

Danh sách lớp chi tiết xem tại đây

 


Bài viết khác