Lịch thi học kỳ 2 - khoá 7 - 2021 - 2022

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 7 
TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Tư tưởng HCM K.toán+K.tế+QTKD+TCNH+QLĐĐ +TY Ca 2 S Thứ 5 05/05/2022    
2 Thị trường chứng khoán Kế toán Ca 2 S Thứ 2 09/05/2022    
  Kinh tế lượng Kinh tế     
  Kinh tế vĩ mô TCNH + QTKD    
  Bệnh lý học thú y 1 Thú y    
3 Kế toán tài chính 2 Kế toán  Ca 2 S Thứ 6 13/05/2022    
  Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế + QTKD   Yêu cầu:
  Bệnh lý học thú y 2 Thú y   Giảng viên dạy các môn
4 Văn hoá doanh nghiệp Kế tán  + QTKD + Kinh tế Ca 2 S Thứ 2 16/05/2022   cung cấp đề cương ôn tập
  Sinh lý động vật 1 Thú y    khi đã kết thúc học phần
5 Kinh tế phát triển Kế tán  + QTKD + Kinh tế Ca 2 S Thứ 6 20/05/2022    
  Sinh lý động vật 2 Thú y    
6 Maketing căn bản Kế toán + QTKD Ca 2 S Thứ 2 23/05/2022    
  Kinh tế vi mô 2 Kinh tế    
  Miễn dịch học thú y Thú y    
7 Tài chính doanh nghiệp 2 Kế toán Ca 2 S Thứ 6 27/05/2022    
  Dược lý học thú y Thú y    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  
  Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;    ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút             

Bài viết khác