NHẬT KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CSGD TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN QUA ẢNH

PHẦN I: TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Ngày 01/10/2021, đồng chí Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo họp triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học. Thành phần tham dự gồm các Trưởng, phó các đơn vị Phòng, Khoa và Trung tâm.

Toàn cảnh buổi họp

2. Ngày 16-17/10 và 23/10/2021, Nhà trường mời chuyên gia từ trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học với sự tham dự của các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách. Quá trình tập huấn diễn ra nghiêm túc, hiệu quả và tốt đẹp.

TS.Trương Quang Ngân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường

TS.Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

Toàn cảnh hội trường

3. Quá trình tự đánh giá

       Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tiến hành tự đánh giá chất lượng CSGD theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Trường đã thành lập Hội đồng Tự đánh giá với 22 thành viên, trong đó đích thân Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, nhiệm vụ thư ký thường trực được giao cho đồng chí Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng. Quá trình tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường đã diễn ra theo nhiều giai đoạn:

        Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 10/12/2021, các nhóm công tác chuyên trách tập trung tiến hành phân tích tiêu chí, sau đó thu thập thông tin minh chứng.

Các nhóm công tác chuyên trách thu thập thông tin minh chứng

         Định kỳ hằng tuần, các thư ký hội đồng tổ chức họp để giám sát, theo dõi tình hình, kết quả làm việc của các nhóm. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc có phương án xử lý khi có sai sót.

Họp thư ký các nhóm chuyên trách hằng tuần

           Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 24/06/2022, Hội đồng Tự đánh giá đã tập trung rà soát thông tin minh chứng, đồng thời xem xét, phân tích kỹ báo cáo tự đánh giá từng tiêu chí, tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách dự thảo.

Hội đồng Tự đánh giá

Các nhóm chuyên trách rà soát hồ sơ minh chứng

          Hội đồng Tự đánh giá đã công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá đến toàn bộ các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường để lấy ý kiến góp ý, đề xuất bổ sung. Trên cơ sở đó, Hội đồng đã chỉ đạo các nhóm chuyên trách rà soát lại nội dung đánh giá để điều chỉnh, sửa chữa và hoàn thiện Báo cáo chính thức.

Khoa Kinh tế - QTKD họp góp ý dự thảo báo cáo Tự đánh giá

Khoa Nông – Lâm - Ngư họp góp ý dự thảo báo cáo Tự đánh giá

Khoa Lý luận chính trị họp góp ý dự thảo báo cáo Tự đánh giá

Khoa Kế toán – Kiểm toán họp góp ý dự thảo báo cáo Tự đánh giá

Khoa cơ sở họp góp ý dự thảo báo cáo Tự đánh giá

Khoa Tài chính – Ngân hàng họp góp ý dự thảo báo cáo Tự đánh giá

Tin bài: Phòng Thanh tra - Khảo thí & QLCL


Bài viết khác