Cơ cấu tổ chức

Họ và tên: Nguyễn Thị Tùng

Học hàm – Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0945.328.877

Email: tungktna@gmail.com

Địa chỉ:  Phường Hưng Bình, Tp Vinh

 Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

 Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

 Chức vụ: Phó trưởng phòng

 Điện thoại: 0912.829.445

 Mail: toanhanh14@gmail.com

 Địa chỉ: Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An

Họ và tên: Đỗ Ngọc Đài

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0916.567.908 

Mail: daidn23@gmail.com

Địa chỉ: Khối 8 - Phường Bến Thủy - thành phố Vinh - Nghệ An

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh

 Học hàm - Học vị:  Thạc sĩ

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0974.919.048 

 Mail: Nguyenthiminh.ktkt@gmail.com

 Địa chỉ: TPVinh - Nghệ An

 Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0982.191.652

 Mail: minhnguyetdhktna@gmail.com

 Địa chỉ: Nghi Đức - TP Vinh - NA

 Họ và tên: Mai Thị Quỳnh Liên

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0962.248.437

 Mail:

 Địa chỉ: TP Vinh - Nghệ An

  Họ và tên: Nguyễn Xuân Mạnh

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0968.356.368 

 Mail: 

 Địa chỉ: TP Vinh - Nghệ An

 Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0977.248.890

 Mail: anhtuyet260412@gmail.com

 Địa chỉ: TPVinh - Nghệ An

 Họ và tên:  Nguyễn Thị Thùy An

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0915.033.177

Mail:nguyenthithuyan0911@gmail.com

Địa chỉ: Khối Yên Hòa, Phường Hà Huy Tập - TP.Vinh - Nghệ An

 


Bài viết khác