Thông báo điểm xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2020

THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Thoi khoa bieu tuan 01 Tu ngay 31-08-2020 den ngay 06-09-2020 1270.5576 Xem nội dung file

Bài viết khác