Thông báo Chiêu sinh đào tạo Đại học Bằng thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh

Nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ và tạo điều kiện cho các học viên được MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ (Tiếng Anh) khi dự thi đầu vào và chuẩn đầu ra Cao học, nghiên cứu sinh; tuyển dụng công chức; thi chuyên viên chính, giảng viên chính, nâng ngạch; thi bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chính, bác sĩ cao cấp…,

Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chiêu sinh đào tạo Đại học bằng thứ 2, hệ vừa làm vừa học, ngành Ngôn ngữ Anh.

- Thời gian nhận hồ sơ và dự kiến khai giảng:

+ Lớp NA22B2TA2: Nhận hồ sơ từ ngày 08/3- 20/4/2022; khai giảng lúc 7h30’ ngày 23/4/2022 (sáng thứ bảy);

+ Lớp NA22B2TA3: Nhận hồ sơ từ ngày 25/4- 20/7/2022; khai giảng lúc 7h30’ ngày 23/7/2022 (sáng thứ bảy);

+ Lớp NA22B2TA4: Nhận hồ sơ từ ngày 25/7- 20/10/2022; khai giảng lúc 7h30’ ngày 22/10/2022 (sáng thứ bảy);

- Thời gian học: Ngoài giờ hành chính.

- Hình thức chiêu sinh: Xét tuyển

- Địa điểm học: Phòng P3E2 – Nhà E, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Đây là cơ hội học tập và phát triển cho mọi người, Nhà trường cam kết tạo điều kiện tốt nhất để người học hoàn thành khóa học thuận tiện.

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học- Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo,

      Trường Đại học Kinh tế Nghệ An,

                          Số 51, Lý Tự Trọng, p. Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (0238)3522156/ 0918658876

Trân trọng thông báo.

                                                       TS. Đinh Văn Tới

                                                         (Giám đốc Trung tâm)


Bài viết khác