Giao lưu cùng diễn giả Nguyễn Văn Thanh về chủ đề Marketing Online

          Khoa Kinh tế - QTKD xin giới thiệu phần thuyết trình chia sẻ kinh nghiệm của anh Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc công ty Sky Ads – về nội dung Marketing Online. Nội dung chia sẻ kinh nghiệm của anh Nguyễn Văn Thanh nằm trong chương trình hội thảo về chủ đề Marketing Online và cách mạng công nghiệp 4.0 do hai giảng viên Nguyễn Lan Anh và Nguyễn Quỳnh Trang - Tổ quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - QTKD, thực hiện ngày 25/5/2018 tại hội trường A, nhà A, trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

          Tham dự buổi hội thảo có TS. Nguyễn Công Trường – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Th.S. Bùi Đình Thắng – Trưởng khoa Cơ sở, TS. Đặng Thị Thảo – Trưởng khoa Kinh tế - QTKD, cùng các giảng viên khoa Kinh tế - QTKD và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - QTKD.


Bài viết khác