Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tham dự Diễn đàn sinh viên quốc tế lần thứ 5 năm 2021

          Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh chúc mừng 2 sinh viên của Khoa Kinh tế - QTKD là Trần Thị Thu Hiền - SV lớp Kinh tế K6 và Nguyễn Văn Hà - SV lớp Quản trị Kinh doanh K6 đã xuất sắc được lựa chọn tham dự Diễn đàn sinh viên quốc tế lần thứ 5 năm 2021 với chủ đề “THỜI ĐẠI SỐ - CÔNG DÂN SỐ” và nhận được chứng nhận từ chương trình.
          Việc chinh phục được cuộc thi danh giá, có uy tín bằng Tiếng Anh trong phạm vi các trường Đại học trên Toàn quốc đã ngày càng chứng minh được khả năng nghiên cứu khoa học cũng như trình độ ngoại ngữ của Sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An.
Chúc các bạn sinh viên tiếp tục phát huy bản lĩnh và tinh thần sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới về nghiên cứu khoa học.

Tin bài: Thanh Hải


Bài viết khác