Seminar "Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá và vận dụng một số học phần ngành Kinh tế năm 2023" tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

            Ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại Nhà E, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã diễn ra một buổi Seminar cấp bộ môn với chủ đề quan trọng: "Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá và vận dụng một số học phần ngành Kinh tế năm 2023". Buổi Seminar do ThS. Trịnh Thị Lê - giảng viên Tổ Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, thực hiện. Seminar được chủ trì bởi TS. Hồ Thị Hiền và có sự tham dự của các giảng viên trong Tổ Kinh tế.

            Seminar diễn ra nghiêm túc và hiệu quả với sự tham dự và đóng góp, xây dựng của các giảng viên Tổ Kinh tế. Nội dung Seminar được chia thành bốn phần chính:

- Giới thiệu đo lường mức đạt chuẩn đầu ra các học phần và các PI tương ứng: Phần này tập trung vào việc xác định và đo lường mức đạt chuẩn đầu ra của các học phần. Giảng viên Trịnh Thị Lê đã thảo luận về cách xác định và đánh giá học phần, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng đầu ra của chương trình học phù hợp với yêu cầu của ngành Kinh tế năm 2023.

- Giới thiệu về các chuẩn đầu ra ngành Kinh tế năm 2023: Phần này tập trung vào việc giới thiệu các chuẩn đầu ra cụ thể cho ngành Kinh tế năm 2023. Nội dung bao gồm việc xác định các kỹ năng, kiến thức, và thái độ mà sinh viên cần phải phát triển và đạt được trong suốt quá trình học tập phù hợp với chuẩn đầu ra.

- Chuẩn đầu ra và kế hoạch kiểm tra đánh giá một số học phần ngành Kinh tế: Phần này đã trình bày cách xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá nhằm đảm bảo rằng sinh viên hiểu rõ và đáp ứng được các chuẩn đầu ra. Giảng viên Trịnh Thị Lê đã chia sẻ về các phương pháp kiểm tra và đánh giá hiệu quả để đảm bảo rằng học phần này thực sự giúp sinh viên phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết, đồng thời giảng viên ra đề thi bám sát được nội dung đánh giá phù hợp với phương pháp ra đề thi mới.

- Tham luận và Thảo luận về nội dung Seminar: Phần cuối cùng của Seminar là thời gian cho tham luận và thảo luận về nội dung đã trình bày. Các giảng viên và khách mời đã có cơ hội đặt câu hỏi, trao đổi ý kiến và đóng góp ý tưởng trong việc cải thiện quá trình giảng dạy và đảm bảo chất lượng đào tạo tốt hơn cho sinh viên.

            Buổi Seminar đã kết thúc thành công với sự tham gia tích cực từ tất cả các giảng viên. Chương trình học tập của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã đạt được sự cải thiện đáng kể trong việc đảm bảo đầu ra của ngành Kinh tế năm 2023 đáp ứng được các yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Seminar về "Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá và vận dụng một số học phần ngành Kinh tế năm 2023" là một bước quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và là sự đóng góp quan trọng trong việc phát triển chuyên môn của Tổ Kinh tế.

Khoa KT-QTKD.


Bài viết khác