Seminar cấp bộ môn với chủ đề: “Rà soát chỉnh sửa đề cương tín chỉ môn Quản trị chất lượng và Văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn đầu ra ngành QTKD"

      Chiều ngày 5/01/2022 tại phòng họp tầng 3 nhà B, Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức seminar cấp bộ môn với chủ đề: “Rà soát chỉnh sửa đề cương tín chỉ môn Quản trị chất lượng và Văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn đầu ra ngành QTKD", do ThS. Nguyễn Thị Lan Anh thực hiện. Thành phần tham dự gồm đại diện Phòng Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, các giảng viên trong Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cùng các giảng viên quan tâm.

      Thông qua buổi semina cấp bộ môn đã trình bày và làm rõ được các nội dung sau:

- Chủ trì cô Th.s Nguyễn Thị Lan Anh đã trình bày các nội dung của đề cương tín chỉ học phần Quản trị chất lượng và Văn hóa doanh nghiệp của ngành Quản trị kinh doanh

- Trình bày chuẩn đầu ra của ngành Quản trị kinh doanh để đối sánh

- Thảo luận về chuẩn đầu ra của học phần, ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần cho các chuẩn đầu ra của CTĐT, đánh giá học phần, kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần, học liệu.

- Các báo cáo viên trình bày các tham luận liên quan

- Các thành viên tham gia buổi semina đã đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm mục đích rà soát và chỉnh sửa một số nội dung đề cương tín chỉ học phần Quản trị chất lượng và văn hóa doanh nghiệp

      Kết luận tại seminar TS. Hồ Thị Hiền - Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổng kết đánh giá cao chất lượng nội dung seminar và yêu cầu phía tổ bộ môn cũng như các giảng viên trong tổ bộ môn cần tiếp tục nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện đề cương tín chỉ môn Quản trị chất lượng và Văn hóa doanh nghiệp  cũng như đề cương tín chỉ của các học phần khác mà tổ phụ trách trong thời gian tới.

      Một số hình ảnh tại buổi seminar


Bài viết khác