Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức hội thảo: “Vốn văn hoá trong phát triển kinh tế thị trường vùng dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An”

          Theo cách tiếp cận mới, nghiên cứu vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển qua khái niệm vốn văn hóa là một vấn đề cần thiết. Nhận định rõ vấn đề này, sáng ngày 17/12/2021, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Vốn văn hoá trong phát triển kinh tế thị trường vùng dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An”
Tham dự Hội thảo gồm có:
- Diễn giả Bùi Minh Hào, Tạp chí Văn hóa Nghệ An
- TS. Đặng Thị Thảo – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng tổ chức hành chính Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
- TS. Nguyễn Thị Tùng – Trưởng phòng QLĐT KH và HTQT Trường ĐH kinh tế Nghệ An
- TS. Đinh Văn Tới – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học- Tuyển sinh và Hợp tác Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
- TS. Đỗ Ngọc Đài – Phó phòng Quản lí đào tạo – Khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
- TS. Hồ Thị Hiền – Phụ trách Khoa Kinh tế - QTKD
          Cùng với đại diện giảng viên Khoa Kinh tế - QTKD, các thầy cô trong nhà trường và các em sinh viên khóa 5 và khóa 8 Khoa Kinh tế - QTKD.
          Hội thảo đã bàn luận sâu hơn về khái niệm trừu tượng và mới ở Việt Nam là vốn văn hóa đồng thời phân tích mang tính lý thuyết về phát triển miền núi, góp phần thảo luận thêm về việc phân tích các yếu tố quan trọng mang tính quyết định đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường ở miền núi Nghệ An.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

 

 

 

 

 

 

Tin bài: Thanh Hải


Bài viết khác