Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức thành công seminar: “Xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến cho học phần Kinh tế vĩ mô trên hệ thống LMS”

          Sáng ngày 24/3/2023, tại phòng họp E3.5, Tổ Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức thành công seminar cấp bộ môn với chủ đề "Xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến cho học phần Kinh tế vĩ mô trên hệ thống LMS" dưới sự chủ trì của ThS. Hồ Thị Hoàng Lương. Thành phần tham dự gồm đại diện Phòng Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, BCN Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, các giảng viên Tổ bộ môn Kinh tế cùng các giảng viên quan tâm. 

          Seminar đã góp phần hoàn thiện đề cương chi tiết học phần Kinh tế vĩ mô đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT cử nhân các ngành QTKD, Kế toán và TCNH cũng như đề xuất kế hoạch giảng dạy trực tuyến trên hệ thống LMS cho học phần Kinh tế vĩ mô và tạo ra môi trường để trao đổi kiến thức chuyên môn, là nơi để giảng viên chia sẻ những thông tin kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện đề cương chi tiết học phần cũng như quá trình xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến trên hệ thống LMS cho học phần Kinh tế vĩ mô nói riêng và các học phần thuộc khối ngành Kinh tế nói chung.

          Hệ thống LMS (Learning Management System) là một phần mềm quản lý học tập, phân phối, cung cấp toàn bộ các tài liệu, khóa học, video có liên quan đến chương trình đào tạo. Hệ thống LMS là “công cụ” hỗ trợ eLearning phổ biến nhất hiện nay. LMS được thiết kế giúp người quản lý dễ dàng tiếp cận và làm việc. Ngoài việc cung cấp nội dung, hệ thống LMS cũng có thể xử lý những việc như đăng ký các khóa học, quản trị khóa học và phân tích các kỹ năng. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đang triển khai áp dụng giảng dạy trực tuyến cho các học phần trên hệ thống LMS (https://lms.naue.edu.vn), chính vì thế, việc xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến cho học phần Kinh tế vĩ mô trên hệ thống LMS là cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến của học phần Kinh tế vĩ mô nói riêng và các học phần của Tổ Bộ môn Kinh tế nói chung.

          Nội dung của seminar tập trung vào giới thiệu về bài giảng e-learning và hệ thống LMS (Learning Management System) cũng như đề xuất kế hoạch giảng dạy trực tuyến cho học phần Kinh tế vĩ mô và thiết kế nội dung bài giảng e-learning cho học phần Kinh tế vĩ mô trên hệ thống LMS.

          Tổng kết buổi seminar, ThS. Lê Thị Xuân - Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổng kết đánh giá cao chất lượng nội dung seminar và yêu cầu phía tổ bộ môn cũng như các giảng viên trong tổ bộ môn cần tiếp tục nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện kế hoạch xây dựng bài giảng e-learning đối với học phần thuộc Tổ bộ môn Kinh tế trên hệ thống LMS để áp dụng trong thời gian tới./.

Tin bài: Hoàng Lương

          Một số hình ảnh trong buổi seminar:

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác