Tổ chức thành công Seminar cấp bộ môn: “Hoàn thiện đề cương tín chỉ và thiết kế nội dung giảng dạy online trên hệ thống LMS cho học phần Kỹ năng quản trị”

Tổ chức thành công seminar cấp bộ môn, tổ quản trị kinh doanh: “Hoàn thiện đề cương tín chỉ và thiết kế nội dung giảng dạy online trên hệ thống LMS cho học phần Kỹ năng quản trị”

Sáng ngày 24/02/2023, tại phòng họp tầng 3 nhà B, Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức seminar cấp bộ môn với chủ đề: “Hoàn thiện đề cương tín chỉ và thiết kế nội dung giảng dạy online trên hệ thống LMS cho học phần Kỹ năng quản trị” do ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang thực hiện. Thành phần tham dự gồm đại diện Phòng Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, các giảng viên trong Tổ bộ môn Quản trị, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cùng các giảng viên quan tâm. 

 

Nội dung seminar tập trung vào việc hoàn thiện đề cương chi tiết học phần; xây dựng kế hoạch giảng dạy, kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần Kỹ năng quản trị và đáp ứng chuẩn đầu ra trong CTĐT cử nhân QTKD; đề xuất quy trình thiết kế và xây dựng nội dung giảng dạy online trên hệ thống LMS cho học phần Kỹ năng quản trị.

 

 Kết luận tại seminar, ThS. Dương Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Kinh tế - QTKD đánh giá cao nội dung và mong muốn các giảng viên trong tổ rút kinh nghiệm để phục vụ việc dạy học trong thời gian tới. Buổi học thuật đã tổ chức thành công khi đáp ứng được các tiêu chí chuyên môn và hàm lượng khoa học.

 


Bài viết khác