Trường Đại học Kinh tế Nghệ An: Dấu ấn 55 năm xây dựng và trưởng thành

Niềm tự hào của thế hệ trẻ được học tập dưới mái trường thân yêu có bề dày thành tích 55 năm qua.

 


Bài viết khác