KHÔNG KHÍ HÀO HỨNG SÔI NỔI TẠI GAME SHOW AI LÀ TRIỆU PHÚ NĂM 2017

Chương trình là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Chào mừng thành công Đại hội Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 

 


Bài viết khác