KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÊM GALA CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN VÀ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức đêm Gala “Chào mừng tân sinh viên” và Khen thưởng năm học 2016 - 2017 như sau:

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

***

Số: 357 KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Vinh, ngày 15 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức đêm Gala Chào mừng tân sinh viên và Khen thưởng năm học 2016 - 2017

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức đêm Gala “Chào mừng tân sinh viên” và Khen thưởng năm học 2016 - 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giới thiệu, quảng bá về Nhà trường, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đến các tân sinh viên.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho các tân sinh viên khóa 4 và sinh viên toàn trường.

          - Chương trình nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa trường Đại học Kinh tế Nghệ An với các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn.

          - Chương trình phải được tổ chức an toàn, vui tươi, có ý nghĩa, thu hút đông đảo sinh viên tham gia và để lại dấu ấn tốt đẹp.

          II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Thời gian, địa điểm: Đêm Gala “Chào tân sinh viên” khóa 4 được tổ chức vào tối thứ 5 ngày 27/9/2017. Hội trường A – Trường ĐH Kinh tế Nghệ An.

2. Thành phần tham dự:

- Đại diện nhà tài trợ chương trình.

- Đảng ủy, BGH nhà trường.

- Đại diện các Phòng/ Khoa ban chuyên môn của nhà trường.

- BCH Đoàn trường, BTK Hội sinh viên nhà trường.

- BCH các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc.

- Các CLB, Đội, Nhóm sinh viên.

- Toàn thể tân sinh viên K4.

III. NỘI DUNG ĐÊM GALA CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN:

- Đêm gala với các tiết mục văn nghệ sôi động, trẻ trung để Chào mừng tân sinh viên Khóa 4 trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn thanh niên và phong trào sinh viên trong năm học 2016 – 2017.

          - Kết nối, đặt nền tảng sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường:

          Xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí tổ chức trình lên Đảng ủy, BGH nhà trường.

          Chủ trì và phối hợp với các đơn vị phòng ban, khoa chuyên môn để cùng chỉ đạo thực hiện. Triển khai kế hoạch đến các đơn vị cơ sở.

          Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp tài trợ cho chương trình.

Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng.  

          2. Liên chi đoàn; Chi đoàn và các CLB, Đội, Nhóm sinh viên:

          Phối hợp với Đoàn trường, Hội sinh viên cùng triển khai và thực hiện tốt kế hoạch. Điều động lực lượng sinh viên khóa 4 tham gia theo sự chỉ đạo của đoàn trường.

          Các CLB, Đội, Nhóm sinh viên thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đoàn trường trực tiếp chỉ đạo để thực hiện tốt kế hoạch.

          3. Phòng Tổ chức Hành chính:

         Phối hợp cử cán bộ phục vụ khay lễ tân, nước uống cho đại biểu khách mời vào buổi tối thứ 4 ngày 27/09/2017.

          Phối hợp cử nhân viên bảo vệ đảm bảo ANTT trong buổi tối ngày 27/9/2017.

          4. Phòng Quản trị - Thiêt bị:

           Phối hợp cử cán bộ mở hội trường, phục vụ âm thanh, ánh sáng tại Hội trường A vào thời gian cụ thể như sau:

          + 19h30’ tối thứ 3, ngày 26/9/2017 để tổng duyệt văn nghệ và tập duyệt trao thưởng.

          + 19h00 tối thứ 4, ngày 27/9/2017 chương trình đêm Gala chào Tân sinh viên chính thức được tiến hành.

          5. Công tác đối ngoại với doanh nghiệp:

          Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường chủ động liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ cho chương trình. 

          Trên đây là kế hoạch tổ chức đêm Gala “Chào mừng tân sinh viên khóa 4” năm học 2017 – 2018. Ban thường vụ đoàn trường, Hội sinh viên nhà trường kính mong sự nhất trí của BGH nhà trường, sự phối hợp các phòng ban chức năng, các khoa chuyên môn và các đơn vị đoàn, hội cơ sở căn cứ các nội dung để cùng thực hiện tốt kế hoạch./.

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, BGH (B/c) 

- Các LCĐ (Th/hiện)

- CLB, đội nhóm SV (Th/hiện)

- Phòng TC-HC (Ph/hợp)

- Phòng QT-TB. (Ph/hợp)

- Đơn vị tài trợ (Ph/hợp)               

- Lưu VP, website

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai Anh

 

 

 

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết khác