TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII VÀ CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Sáng ngày 12/01, Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sáng ngày 12/01, Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Về tham dự và báo cáo viên tại Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hồng – Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Vinh. Thành phần tham gia hội nghị là các đồng chí trong BCH Đảng ủy và BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, BTK Hội sinh viên và các đồng chí cán bộ, giảng viên, sinh viên là đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường.

Đ/c Trần Thị Hồng - Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Vinh

báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Hồng – Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy yêu cầu sau hội nghị này, Đảng ủy nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tự giác, gương mẫu thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết, nói đi đôi với làm. Đặc biệt chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái, đấu tranh mạnh mẽ với chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt phương hướng hoạt động đã đề ra trong thời gian tới; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất góp phần xây dựng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ngày càng phát triển./.

Tin bài: Mạnh Hưng


Bài viết khác