Thông báo về việc lịch nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9/2023

          Trưng Đi Hc Kinh Tế Ngh An (NAUE) trân trọng thông báo đến Cán bộ, Viên chức, Người lao động, Sinh viên và Đối tác lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

         Thời gian nghĩ: Từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023.

           Thời gian làm việc trở lại: Từ ngày 05/9/2023.

          

Tin bài: Vân Diên


Bài viết khác