Chi bộ Liên phòng 2 đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

          Sáng ngày 29/6/2022, tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Chi bộ Liên phòng 2 đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và 15 đảng viên thuộc Chi bộ có mặt.

Đại biểu tham dự Đại hội và các đảng viên trong Chi bộ

          Chi bộ Liên Phòng 2 là Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, có 15 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

          Về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ; động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tính tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Bên cạnh đó, Chi bộ phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Công đoàn cơ quan đề ra…

          Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Liên Phòng 2 chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của Chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đinh Toàn Thắng - Bí thư Chi bộ Liên Phòng 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022 báo cáo tại Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, ghi nhận đánh giá cao những thành tích của tập thể Chi bộ Liên Phòng 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Trường; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong các hoạt động của Nhà trường ngày càng hiệu quả hơn. Chi bộ cần xây dựng các kế hoạch, xác định rõ các mục tiêu, cụ thể hóa thành chương trình hành động để xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển và vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

          Với tinh thần nghiêm túc và thực hiện các thủ tục đúng quy định, Đại hội Chi bộ Liên Phòng 1 đã bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Đặng Thị Thảo làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

BCH Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội

          “Chúng tôi nguyện đoàn kết, thống nhất, mang hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, nói đi đôi với làm, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và các nhiệm vụ được giao” - Bí thư Chi bộ Liên phòng 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025 phát biểu.

Bí thư Chi bộ Liên phòng 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025 phát biểu nhận nhiệm vụ

 

          Một số hình ảnh Đại hội:

Tổ Công Đoàn Liên Phòng 2 tặng hoa chào mừng Đại hội.

Đ/c Trần Sỹ Cương - Phó trưởng phòng tổ chức Hành chính thông qua chương trình Đại hội

Đ/c Đặng Thị Thảo tham luận tại Đại hội “Xây dựng vị trí việc làm gắn với đào tạo trình độ tiến sĩ cho đội ngũ giảng viên đến năm 2025

ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”

Đ/c Đinh Toàn Thắng  tham luận tại Đại hội “Tăng thu tiết kiệm chi ổn định thu nhập cho người lao động ở Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”

Đ/c Nguyễn Đình Hà tham luận tại Đại hội với chủ đề: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý tài sản, cơ sở vật chất

tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An”

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đ/c Nguyễn Thế Hải - Trưởng ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả bầu cử

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Thư ký Đại hội, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng

Tin bài: Vân Diên

 


Bài viết khác