Buổi làm việc giữa trường Đại học Kinh tế Nghệ An với Đoàn công tác của trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã có buổi khảo sát và làm việc về đề tài “Quản trị đại học ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi”.  Phía Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội do GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng làm trường đoàn; phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An do TS. Dương Xuân Thao, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.

Ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã có buổi khảo sát và làm việc về đề tài “Quản trị đại học ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi”.  Phía Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội do GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng làm trường đoàn; phía Trường Đại học Kinh tế Nghệ An do TS. Dương Xuân Thao, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.

Quang cảnh tại buổi làm việc

Nội dung buổi làm việc chủ yếu khảo sát và đánh giá thực trạng quản trị và tự chủ của đại học công lập về các nội dung tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo đại học, liên kết đào tạo, tuyển sinh, tổ chức đào tạo, hợp tác quốc tế, nguồn thu, các mức và các khoản chi, thành lập và sử dụng các quỹ. Hai bên đã trao đổi, thảo luận những bất cập trong cơ chế hiện nay của trường đại học trực thuộc tỉnh và những đề xuất kiến nghị về tự chủ đại học trong thời gian tới.

Tin bài: Nguyễn Đình Tường, Nguyễn Thị Hằng Sa, Nguyễn Mai Phương


Bài viết khác