Ban tuyển giáo Thành ủy Vinh Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT?TW của Bộ Chính trị tại Đảng ủy trường ĐH Kinh tế NA

         Sáng ngày 19/4/2019, Đoàn kiểm tra Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh do đồng chí Trần Thị Hồng -  Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy Trường về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đảng.

          Sáng ngày 19/4/2019, Đoàn kiểm tra Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh do đồng chí Trần Thị Hồng -  Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy Trường về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đảng.

Ảnh: Đ/c Dương Xuân Thao - Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Báo cáo thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

của Bộ chính trị tại Đảng Uỷ trường ĐHKTNA

           Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Thao- Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo những vấn đề trọng tâm, nổi bật trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Đảng ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 05, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép các nội dung sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy nhà trường thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng việc ban hành Nghị quyết của cấp ủy, phát huy trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên.

          Sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã nêu gương và đề nghị tôn vinh 2 điển hình về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 là tập thể Khoa Nông lâm ngư  và đồng chí Nguyễn Viết Hùng- chuyên viên- giáo vụ khoa Kế toán-phân tích.

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hồng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong quá trình thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Đồng thời đề nghị Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05-CT/TW; thường xuyên kiểm tra, giám sát về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt chú trọng và nhân rộng các nhân tố điển hình thực hiện có hiệu quả kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh, tin bài: Mai Phương, Thảo Chi

 


Bài viết khác